01
ΜΑΡ

ΕΛΤΡΑΚ: Κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους 17 εκατ. ευρώ


Συμφωνία με κοινοπραξία πέντε τραπεζών για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 17 εκατ. ευρώ υπέγραψε η εισηγμένη εταιρεία ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ομολογιακό δάνειο με ομολογιούχο δανειστή και διαχειριστή την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ΑΕ είναι τριετούς διάρκειας. Ο σκοπός του δανείου είναι η αναχρηματοδότηση του υφισταμένου ομολογιακού δανείου και μέρους του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της εταιρείας.

Επίσης, ομολογιακά δάνεια εξέδωσαν η θυγατρική ΕΛΑΣΤΡΑΚ ΑΕ και η συνδεδεμένη ΕΛΤΡΕΚΚΑ ΑΕ, ύψους 11,7 εκατ. ευρώ και 8 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, για τον ίδιο σκοπό, με την εγγύηση της ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ.

Produced by