10
ΦΕΒ

Διακοπή κυκλοφορίας στην Κορίνθου - Πατρών


Διακόπτεται από τις 18.00 έως τις 06.00 το Σάββατο η κυκλοφορία στη νέα εθνική οδό Κορίνθου - Πατρών και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Σελιανιτίκων και Ρίου λόγω εκτέλεσης εργασιών κατεδάφισης του παλαιού Σταθμού Διοδίων Ρίου.

Η κυκλοφορία και των δύο κατευθύνσεων θα εξυπηρετείται μέσω παράκαμψης από την Παλαιά Εθνική Οδό.

Οι ρυθμίσεις είναι απαραίτητες προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες κατεδάφισης του παλαιού Σταθμού Διοδίων Ρίου περί τη ΧΘ 205,3 από τον αρμόδιο Κατασκευαστή (J&P AVAX, μέλος της Κ/Ξ Άπιον Κλέος).

Produced by