01
ΜΑΡ

Paperpack: Συμμετοχή στην αμκ της θυγατρικής εταιρίας Προμοκαρτόν ΑΕ


Στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας Προμοκαρτόν ΑΕ, ύψους 100.800 ευρώ, θα συμμετάσχει η Paperpack Τσουκαρίδης Ι. ΑΒΕΕ με το ποσοστό 85%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών, η οποία αποφασίστηκε στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ως άνω εταιρείας κατά την από 28.02.2011 συνεδρίασή της.

Το ποσό με το οποίο θα συμμετάσχει η Paperpack Τσουκαρίδης Ι. ΑΒΕΕ στην εν λόγω αύξηση θα ανέλθει σε 85.680 ευρώ.

Produced by