01
ΜΑΡ

ΣΙΔΕΝΟΡ: Ομολογιακό δάνειο ύψους 5 εκατ. ευρώ από την Sovel


Η ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ γνωστοποιεί ότι  η θυγατρική SOVEL A.E. υπέγραψε στις 28.2.2011 κοινό ομολογιακό δάνειο, συνολικού ύψους 5 εκ. ευρώ με ομολογιούχους δανειστές την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E. και την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ, τριετούς διάρκειας και με σκοπό την αναχρηματοδότηση μέρους των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρίας.
Produced by