01
ΜΑΡ

FOURLIS: Μείωση κατά 3,2% στις πωλήσεις του ομίλου το 2010


Το 2010 οι πωλήσεις του Ομίλου Fourlis στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες έφθασαν τα € 435,0 εκατομμύρια μειωμένες κατά 3,2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της περσινής χρονιάς (449,5 εκατ.).

Συνολικά οι πωλήσεις του 2010 ήταν 638,1 εκατομμύρια, αν συμπεριλάβουμε και τις πωλήσεις του πρώτου εξαμήνου 2010 της χονδρικής ηλεκτρικών στην Ρουμανία και των κινητών τηλεφώνων Samsung στην Ελλάδα, οι οποίες όμως διεκόπησαν στις 30 Ιουνίου του 2010, στα πλαίσια της συμφωνίας διακοπής συνεργασίας με την Samsung.

Οι πωλήσεις του κλάδου λιανικής οικιακού εξοπλισμού-ΙΚΕΑ μειώθηκαν κατά 4,7% σε σχέση με την χρήση του 2009, οι πωλήσεις του κλάδου λιανικής αθλητικών ειδών-INTERSPORT αυξήθηκαν κατά 0,9%, και οι πωλήσεις του κλάδου χονδρικής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 1,5%. Παρά τις δυσμενείς συνθήκες της αγοράς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις γειτονικές χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος και οι τρεις κλάδοι αύξησαν το μερίδιο αγοράς.

Τα καθαρά κέρδη (μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας) ανήλθαν σε € 20,5 εκατομμύρια έναντι € 37,5 εκατομμύρια το 2009, ενώ μετά την έκτακτη φορολογική εισφορά ποσού € 5,4 εκατομμυρίων, η οποία αφορά τα κέρδη των εταιρειών του Ομίλου για τη χρήση 2009, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε € 15,1 εκατομμύρια. Τα κέρδη ανά μετοχή έφθασαν τα 0,30 ευρώ, ενώ για την χρήση του 2009 ήταν 0,62 ευρώ.


Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 47,3 εκατομμύρια (€ 72,9 εκατομμύρια στην χρήση του 2009). Τα έξοδα προ-ανοίγματος των νέων καταστημάτων ΙΚΕΑ , για το 2010 ήταν € 5,3 εκατομμύρια, έναντι € 5,5 εκατομμυρίων το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
 
Tα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε € 28,2 εκατομμύρια έναντι € 53,3 εκατομμύρια για την χρήση του 2009.
 
Ο κλάδος λιανικής οικιακού εξοπλισμού (ΙΚΕΑ), με € 319,4 εκατομμύρια πωλήσεις στο τρέχον έτος και πτώση 4,68% σε σχέση με το 2009, κέρδισε μερίδιο σε μία έντονα πτωτική αγορά, ενώ τα κέρδη προ φόρων έφθασαν τα € 24,5 εκατομμύρια έναντι € 42,5 εκατομμύρια το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Σήμερα, λειτουργούν 5 καταστήματα ΙΚΕΑ στην Ελλάδα και ένα στην Κύπρο, ενώ είναι σε εξέλιξη η κατασκευή του καταστήματος στη Σόφια Βουλγαρίας το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2011.

Στον κλάδο λιανικής αθλητικών ειδών (INTERSPORT), οι πωλήσεις ήταν οριακά αυξημένες κατά 0,87% σε σχέση με το 2009 στα € 81,0 εκατομμύρια. Η δραστηριότητα αθλητικών στην Ελλάδα και την Κύπρο παρουσίασε κέρδη προ φόρων € 3,8 εκατομμύρια ενώ στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία παρουσίασε ζημιές πριν από φόρους € 2,4 εκατομμύρια. Πρόσφατα ανακοινώθηκε και η σύναψη συμφωνίας για την απόκτηση του δικτύου καταστημάτων Intersport στην Τουρκία. Έτσι ο Όμιλος Fourlis αριθμεί 75 καταστήματα Intersport σε Ελλάδα (33), Τουρκία (20), Ρουμανία (16), Βουλγαρία (4) και Κύπρο (2) έναντι 48 στο τέλος του 2009. Τέλος, ο κλάδος ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, μετά και την διακοπή της εκπροσώπησης των κινητών τηλεφώνων Samsung στην Ελλάδα και της δραστηριότητας χονδρικής ηλεκτρικών στη Ρουμανία, στις 30 Ιουνίου του 2010, παρουσίασε πωλήσεις € 237,8 εκατομμύρια και κέρδη προ φόρων € 2,9 εκατομμύρια.
Produced by