02
ΜΑΡ

Μ.Ι.Μαϊλλης: Νέος διευθύνων σύμβουλος και αντιπρόεδρος, ο Μάρκ Κόλμαν


Ο κ. Μάρκ Κόλμαν προσελήφθη, ως νέος Διευθύνων Σύμβουλος (Chief Executive Officer) της εταιρείας Μ.Ι. Μαϊλλης ΑΕΒΕ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Ο κ. Κόλμαν, μετά την πρόσληψή του, εξελέγη νέο μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος & Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, στη συνεδρίαση της 1ης Μαρτίου 2011.

Η εκλογή του κ. Μάρκ Κόλμαν, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους, κ. Γιάννη Λέντζου.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής:

Μιχάλης Ι. Μαϊλλης Πρόεδρος

Μάρκ Κόλμαν Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Μ. Κούρουγλος Μη Εκτελεστικό Μέλος

Θεοχάρης Α. Φιλιππόπουλος Μη Εκτελεστικό Μέλος

Πέτρος Τ. Τζαννετάκης Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μιχάλης Α. Κόκκινος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Στέλιος Κ. Σταυρίδης Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Λητώ Δ. Ιωαννίδου Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μενέλαος Α. Τασόπουλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Ο μέχρι την 1η Μαρτίου 2011, Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, κ. Γιάννης Κούρουγλος, έχοντας αφιερώσει πέντε έτη, στη διοίκηση του Ομίλου Μαϊλλη, αποχωρεί από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, ενόψει της συνταξιοδότησής του, τον Ιούνιο του 2011. Ο κ. Κούρουγλος θα παραμείνει στην εταιρεία, έως την αποχώρησή του, προκειμένου να παράσχει υποστήριξη, για την ομαλή μετάβαση στη νέα διοίκηση και ηγεσία του Ομίλου.

Produced by