02
ΜΑΡ

Cosmote: Πακέτο στήριξης για τους 120 εργαζόμενους


Ένα ισχυρό πακέτο στήριξης, από τα υψηλότερα στην αγορά, προωθεί η Cosmote, για τους περίπου 120 εργαζόμενους που πρόκειται να αποχωρήσουν από την εταιρία, κυρίως εξαιτίας της κατάργησης ορισμένων δραστηριοτήτων, λόγω αναδιοργάνωσης των λειτουργιών της, αλλά και στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της λειτουργικής της αποτελεσματικότητας, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη διατήρηση της ευελιξίας και τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης της.

Πρόκειται στην ουσία για ένα πρόγραμμα "τύπου" εθελουσίας εξόδου, καθώς όπως τόνιζαν στελέχη της εταιρίας, οι αποχωρήσεις θα γίνουν με απόλυτο σεβασμό στον εργαζόμενο, ύστερα από διαβούλευση και χωρίς η Cosmote να κάνει χρήση του δικαιώματος που της παρέχει ο νόμος για περίπου 30 απολύσεις το μήνα.

Παράλληλα, λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, την ηλικία, την προϋπηρεσία, καθώς και την οικογενειακή κατάσταση του εργαζόμενου, ενώ επιπλέον διατηρεί, για εύλογο χρονικό διάστημα, συγκεκριμένες παροχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αποχωρούντες εργαζόμενοι θα πάρουν κατά μέσο όρο 3,2 φορές μεγαλύτερη από τη νόμιμη αποζημίωση, ενώ η εταιρία στηρίζει το πρόγραμμα αυτό με ποσό που ξεπερνά το 60% των προβλεπόμενων αποζημιώσεων.

Ειδικότερα, ο εργαζόμενος που θα αποχωρήσει, εκτός από τη νόμιμη αποζημίωση σύμφωνα με τα έτη αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας, θα πάρει επιπλέον από 13 έως και 27 μικτούς μηνιαίους μισθούς. Συγκεκριμένα θα πάρει επιπλέον από 8 έως 12 μικτούς μηνιαίους μισθούς, ανάλογα με την ηλικία του, άλλους 5 έως 13 μισθούς, ανάλογα με την οικογενειακή του κατάσταση, δηλαδή αν είναι έγγαμος, με παιδιά ή υπάρχει μονογονεϊκή οικογένεια και από 1 έως 2 μισθούς με βάση την ατομική απόδοση των 2 τελευταίων ετών 2009 και 2010.

Επίσης, οι αποχωρούντες εργαζόμενοι θα διατηρήσουν μέχρι τέλος του 2011 το ιδιωτικό πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης για τους ίδιους και τα μέλη των οικογενειών τους χωρίς κόστος για τον εργαζόμενο, την κάλυψη δαπάνης φύλαξης τέκνων, τη σύνδεση κινητού τηλεφώνου σε προνομιακό εταιρικό πρόγραμμα και τη δυνατότητα να λάβουν το σύνολο του συσσωρευμένου κεφαλαίου που τους αναλογεί στο εταιρικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, εφόσον συμμετέχουν, ανεξάρτητα από την ωρίμανση του προγράμματος.

Παράλληλα, θα υπάρξει συνεργασία με εξειδικευμένη εταιρία για την προετοιμασία και προώθηση βιογραφικών των εργαζομένων, διενέργεια συνεντεύξεων με άλλους εργοδότες, κοκ.

Ο όμιλος της Cosmote απασχολούσε στο τέλος του 2010 πάνω από 9.000 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 3.500 στην Ελλάδα και οι υπόλοιποι στις βαλκανικές χώρες που δραστηριοποιείται.

Λόγω της οικονομικής κρίσης, την τελευταία διετία τα έσοδα της ελληνικής αγοράς κινητής τηλεφωνίας μειώθηκαν κατά 1,1 δισ. ευρώ και κατά περίπου 600 εκατ. ευρώ η κερδοφορία του κλάδου γενικότερα. Αυτό, όπως ήταν φυσικό επηρέασε και τους οικονομικούς δείκτες της Cosmote, τα έσοδα της οποίας στη διάρκεια του 2010 μειώθηκαν κατά 10%, με αντίστοιχη πτώση και στην κερδοφορία EBITDA της εταιρίας.Produced by