02
ΜΑΡ

Αllianz: Αυξήσεις σε παραγωγή και λειτουργικά κέρδη το 2010


Αυξημένη παραγωγή 6% και λειτουργικά κέρδη αυξημένα 39,8% παρουσίασε η Allianz Ελλάδος το 2010, σε σχέση με το 2009. Ο κύκλος εργασιών της αυξήθηκε το 2010 στα 236,4 εκατ. ευρώ από 223,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, με τις Ασφαλίσεις Ζημιών να καταγράφουν άνοδο κατά 17,8% στα 116,2 εκατ. ευρώ και τις Ασφαλίσεις Ζωής να παρουσιάζουν πτώση κατά 2,8% στα 115,8 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της στροφής της αγοράς σε συμβόλαια εγγυημένων παροχών.

Τα Λειτουργικά Κέρδη της Allianz Ελλάδος κατέγραψαν αύξηση 39,8% σε σχέση με το 2009, και ανήλθαν σε 19,5 εκατ. ευρώ, όπως και τα Αποτελέσματα Μετά Φόρων, που διατηρήθηκαν σε περίπου σταθερά επίπεδα, στα 9,4 εκατ. ευρώ.

Αυξημένη ήταν το 2010, σε σχέση με το 2009, και η κερδοφορία της Allianz Ελλάδος στους δύο βασικούς τομείς δραστηριότητάς της.

Ειδικότερα, στον κλάδο Γενικών Ασφαλειών καταγράφηκε άνοδος των Λειτουργικών Αποτελεσμάτων κατά 41,1% στα 15,5 εκατ. ευρώ, και στον κλάδο Ζωής κατά 12,9% στα 3,7 εκατ. ευρώ. Τα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν στις Γενικές Ασφάλειες στα 8,9 εκατ. ευρώ και στις Ασφαλίσεις Ζωής στα 0,6 εκατ. ευρώ.

Produced by