13
ΦΕΒ

Προς διαγωνισμό για τα εργοστάσια της η ΕΒΖ


Σε διεθνή διαγωνισμό για την πώληση των ποσοστών συμμετοχής της στις δύο σερβικές θυγατρικές της θα προχωρήσει η ΕΒΖ, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Δυνάμει της από 28-11-2016 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης αποφάσισε να υλοποιήσει την από 26-08-2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σχετικά με την πώληση του συνόλου των μετοχών που κατέχει στις θυγατρικές της εταιρείες στη Σερβία, με τη διενέργεια διαγωνισμού.

Στο πλαίσιο της ως άνω διαγωνιστικής διαδικασίας δημοσιεύεται η σχετική «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόκτηση του συνόλου των 776.564 μετοχών της σέρβικης εταιρείας AD FABRIKA SECERA SAJKASKA Zabali (92,665% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας) και του συνόλου των 550.729 μετοχών της σέρβικης εταιρείας CRVENKA FABRIKA SECERA AD CRVENKA (87,539% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας), κυριότητας της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.».

Produced by