03
ΜΑΡ

Ατλάντικ: Πώληση παγίου εξοπλισμού καταστήματος στη Χαλκίδα


Στην πώληση του παγίου εξοπλισμού ενός καταστήματος στην Χαλκίδα (Οδός Χαϊνά) στην επιχείρηση Σούπερ Μάρκετ ''ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε.'' προχώρησε η ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ, τι στο πλαίσιο του εν εξελίξει προγράμματος αναδιάρθρωσης του δικτύου της και με γνώμονα τη μείωση των υποχρεώσεών της και την ενίσχυση της ρευστότητάς της.
 
Η αναδιάρθρωση του δικτύου θα συνεχιστεί ως έχει αναγγελθεί.
Produced by