03
ΜΑΡ

Ικτίνος: Ανακοίνωσε την ίδρυση δύο νέων εταιρειών


Την ίδρυση δύο νέων εταιριών με τις επωνυμίες ''AΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ Α.Ε.'' και ''ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΦΩΛΙΑ Α.Ε.'', ανακοινώνει η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  Οι δύο νέες εταιρίες, αποτελούν 100% θυγατρικές της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Έχουν ως σκοπό την δραστηριοποίηση τους στην Αιολική Ενέργεια και συγκεκριμένα, στην κατασκευή Αιολικών Πάρκων στον Νομό Γρεβενών και Δράμας. Έχουν κατατεθεί στην ΡΑΕ αιτήματα για έκδοση άδειων παραγωγής ισχύος 28,8 MW και 9 MW, αντίστοιχα.

Η ίδρυση των ανωτέρω εταιριών, αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού του Ομίλου για δραστηριοποίηση του στον τομέα της αιολικής ενέργειας. Προς την κατεύθυνση αυτή η θυγατρική εταιρία ΙΔ.Ε.Η. Α.Ε., έχει θέσει σε λειτουργία αιολικό πάρκο ισχύος 19,80 MW στην περιοχή ''Μεγαλοβούνι'' στο Δήμο Νικηφόρου του Νομού Δράμας, ενώ μέχρι το τέλος του 2011 αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατασκευή του αιολικού πάρκου ισχύος 8,0 MW στην περιοχή ''Σύνορα'' στο Δήμο Νικηφόρου του Νομού Δράμας.
Produced by