03
ΜΑΡ

Profile: Νέο έργο υποστήριξης στη MILLENNIUM BANK


Η PROFILE υλοποιεί το έργο της υποστήριξης της υπηρεσίας PRESTIGE της Millennium Bank με την πλατφόρμα FMS /IMSplus. Η υπηρεσία Prestige της Millennium Bank είναι ειδικά σχεδιασμένη για να προσφέρει τις καλύτερες δυνατές επενδυτικές λύσεις, προτάσεις και υπηρεσίες σε Affluent και High Net Worth πελάτες για ολοκληρωμένο Wealth Management.

Το συγκεκριμένο έργο στην Τράπεζα Millennium, αφορά επέκταση λειτουργικότητας της εγκατεστημένης λύσης FMS / IMSplus Personal Banking, με ταυτόχρονη αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδομής, ώστε να προσφέρει μια ενιαία και συνολική λύση για την Τράπεζα.
Με την εγκατάσταση των απαιτούμενων εργαλείων υποστηρίζεται, επιπλέον της εκτελεστικής διαχείρισης, η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής διαχείρισης και διαχείρισης περιουσίας, ενώ παράλληλα διευρύνεται το πλήθος των επενδυτικών προϊόντων που προσφέρει η Τράπεζα στους πελάτες της υπηρεσίας Prestige (Gold).

Συγκεκριμένα, μέσω της υπηρεσίας παρέχονται πλέον δυνατότητες επένδυσης, εκτός από ελληνικές μετοχές, ελληνικά και διεθνή ομόλογα , αμοιβαία κεφάλαια, προϊόντα νομισμάτων και fixed income και δυνατότητες επένδυσης σε παράγωγα και ξένες μετοχές. Η συνολική λύση, η οποία καλύπτει τις διαδικασίες της Τράπεζας μπορεί και συνδέεται με διεθνείς πλατφόρμες εντολών εξυπηρετώντας την επικοινωνία της τράπεζας με μεγάλους χρηματοοικονομικούς οίκους ενώ συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη ποιοτικότερης και ταχύτερης εξυπηρέτησης των πελατών της Millennium, με παράλληλη μείωση του κόστους λειτουργίας της.

Η εγκατάσταση και ενεργοποίηση της συγκεκριμένης λύσης επιτρέπει στην Τράπεζα να κινηθεί δυναμικά και σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε μία αγορά που εξελίσσεται συνεχώς.

Η PROFILE αναπτύσσει και εμπλουτίζει διαρκώς το εύρος των προσφερόμενων λύσεων της για το χρηματοοικονομικό τομέα με πρωτοποριακές εφαρμογές που προσφέρουν σημαντική μείωση του χρόνου επεξεργασίας των εντολών από τους χρήστες αλλά και διευρυνόμενη γκάμα εργαλείων για την αμεσότερη εξυπηρέτηση των πελατών.
Produced by