03
ΜΑΡ

Μηχανική: Πιστοποίηση της μη καταβολής αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου


Η Μηχανική γνωστοποιεί ότι προέβη στην πιστοποίηση της μη καταβολής της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που είχε αποφασίσει η Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της την 17.02.2010 και την επαναφορά του κεφαλαίου στο προ της ως άνω αυξήσεως ποσό.

Produced by