14
ΦΕΒ

Παρατείνεται η προθεσμία για την καταβολή εισφορών β’ εξαμήνου 2016 των υγειονομικών


Παρατείνεται, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017, η προθεσμία για την καταβολή των εισφορών του β' εξαμήνου 2016 των υγειονομικών, που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του πρώην ΕΤΑΑ-Τομέων Υγειονομικών, σύμφωνα με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).
 

Produced by