03
ΜΑΡ

Sato: Συμμετοχή των θυγατρικών της στις ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου


Η Eταιρεία "SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ"  , ενημερώνει  ότι οι θυγατρικές εταιρίες "SATO Office GmbH" και "TCC-The Chair Company Buro Koltuk Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi" στο 9μήνο του 2010 συμμετείχαν στις ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου με ποσοστό 32% (14.441 χιλ. €) και στα αποτελέσματα με ποσοστό 2% (κέρδη 194 χιλ. €).

Οι συναλλαγές πώλησης των δύο εταιριών δεν θα έχουν ουδεμία επίπτωση στα αποτελέσματα της χρήσης 2011 καθώς οποιαδήποτε επίπτωση θα συμπεριληφθεί στα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα του 2010, τα οποία θα δημοσιευτούν εντός του μηνός Μαρτίου 2011.
Produced by