14
ΦΕΒ

Πρωτογενές πλεόνασμα ενός δισ. τον Ιανουάριο


Με πρωτογενές πλεόνασμα 1 δισ. ευρώ, 330 εκατ. ευρώ πάνω από το στόχο ξεκίνησε η εκτέλεση του προϋπολογισμού της φετινής χρονιάς.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για τον Ιανουάριο το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 1.012 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1.003 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2016 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 670 εκατ. ευρώ.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 4.158 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 166 εκατ. ευρώ ή 4,2% έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.041 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 325 εκατ. ευρώ ή 8,7% έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2017.

Οι επιστροφές εσόδων διαμορφώθηκαν σε 314 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 18 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (296 εκατ. ευρώ). Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 117 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 159 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Produced by