04
ΜΑΡ

ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ: Ανανέωση Ειδικής Διαπραγμάτευσης


Η εταιρία ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ανακοινώνει ότι, κατόπιν αίτησής της, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενέκρινε την ανανέωση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρίας «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α», από την εταιρία-μέλος του Χ.Α ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Η εταιρία ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. έχει υπογράψει σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την Εκδότρια, με τους εξής βασικούς όρους :

1. Η ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εκδότριας. Για την υπηρεσία αυτή η ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα λαμβάνει από την Εκδότρια αμοιβή.

2. Η σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους.
Produced by