15
ΦΕΒ

ΕΦΚΑ: Πάνω από 46% οι εισφορές των μισθωτών μηχανικών


Επιβάρυνση στις εισφορές που σε ορισμένες κατηγορίες φτάνει και το 46,06% θα υποστούν οι μηχανικοί, οι μηχανολόγοι και οι αρχιτέκτονες του ιδιωτικού τομέα.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, οι εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων ανέρχονται συνολικά σε 46,06% για κύρια σύνταξη, ασθένεια, επικουρική, εφάπαξ.

Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας εισφοράς ασφαλισμένων και εργοδοτών ορίζεται στα 5.860,80 ευρώ για το 2017.

Produced by