08
ΜΑΡ

Βάρδας: Με 95,5684% ο κ. Θ. Βάρδας


Η Θ.Β. Fashion κατέχει συνολικά 660.133 κοινές ονομαστικές μετοχές της Βάρδας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 22,2267% επί του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου, μετά την αγορά 10.025 κοινών ονομαστικών μετοχών της Βάρδας, συνολικής αξίας 11.027,50 ευρώ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,3375% επί του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας.

Σημειώνεται πως ο κος Θεόδωρος Βάρδας στη Θ.Β. Fashion κατέχει τη θέση του προέδρου & διευθύνοντος Συμβούλου και συμμετέχει στην εταιρεία με ποσοστό 100%. Παράλληλα, ενεργεί συντονισμένα με τη Θ.Β. Fashion στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης.

Ο κος Θεόδωρος Βάρδας κατέχει άμεσα 2.178.250 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας Βάρδας και έμμεσα κατέχει 660.133 κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω του απώτερου ελέγχου που ασκεί επί της Θ.Β. Fashion.

Συνεπώς το σύνολο των μετοχών της Βάρδας που κατέχει ο κος Θεόδωρος Βάρδας άμεσα και έμμεσα ανέρχεται σε 2.838.383 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 95,5684%.
Produced by