08
ΜΑΡ

Σιδενόρ: Στις 29/03 ηγ ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 2010


Η ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης 2010 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Μαρτίου 2011 και την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη για τα Οικονομικά Αποτελέσματα με τη συμμετοχή αναλυτών.

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση και τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1/1/2010 - 31/12/2010, καθώς επίσης και το σχετικό δελτίο τύπου θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.sidenor.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΧΑ www.athex.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Εταιρία μπορείτε να ανατρέξετε στο δικτυακό τόπο www.sidenor.gr.
Produced by