15
ΦΕΒ

ΟΟΣΑ: Αναθεώρηση επί τα βελτίω για την ιταλική οικονομία


Η τελευταία πρόβλεψη του ΟΟΣΑ για την ιταλική οικονομία συμβαδίζει με αυτή της ιταλικής κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ιταλίας. Και οι τρεις θεσμοί προβλέπουν ρυθμό ανάπτυξης 0,9% με 1,0%, περίπου τον ίδιο ρυθμό που ανακοίνωσε το 2016 και κάτω από την πρόβλεψη για την ανάπτυξη των εταίρων της στην ευρωζώνη. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 0,7%.

Στην έκθεσή του για την Ιταλία, ο ΟΟΣΑ προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 1,0% και για το 2018. Παράλληλα, εκτιμά ότι το δημόσιο χρέος της χώρας θα είναι γενικές γραμμές σταθερό φέτος στο 132,7% του ΑΕΠ, πριν αρχίσει να μειώνεται το 2018.

Produced by