15
ΦΕΒ

Fitch: Τα εμπόδια στην ίδρυση μίας πανευρωπαϊκής bad bank


Σημαντικά εμπόδια στη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής bad bank για την αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων των ευρωπαϊκών τραπεζών, βλέπει η Fitch.

Όπως αναφέρει ο οίκος αξιολόγησης, μια ευρωπαϊκή bad bank θα ήταν θετική για τα τραπεζικά συστήματα των χωρών με μεγάλο όγκο μη εξυπηρετούμενων δανείων, βοηθώντας τις τράπεζας να καθαρίσουν τους ισολογισμούς τους.

Ωστόσο, η Fitch εκτιμά πως η δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής bad bank είναι εξαιρετικά δύσκολη σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, τονίζοντας πως οποιαδήποτε κίνηση περαιτέρω αμοιβαιοποίησης του ρίσκου στην ευρωζώνη θα είναι πολιτικά δύσκολη, ειδικά στη Γερμανία.

Όπως επισημαίνει, οι προσπάθειες για ένα ενιαίο σύστημα ασφάλισης των καταθέσεων στην ευρωζώνη κόλλησε την περασμένη χρονιά, καθώς πολλές χώρες απαιτούσαν κινήσεις μείωσης του ρίσκου, προτού συμφωνήσουν να μοιραστούν το ρίσκο με τα τραπεζικά συστήματα άλλων χωρών.

Σύμφωνα με τη Fitch, το πιο εφικτό σχέδιο είναι να θεσπιστεί ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο κανονισμών για εθνικές bad bank.

Με βάση την προσέγγιση αυτή, οι bad bank θα συγκροτούνταν σε εθνικό επίπεδο και θα λάμβαναν κεφαλαιακές ενέσεις από τις κυβερνήσεις.

Produced by