08
ΜΑΡ

Aegean: Απόκτηση 4 χρονοθυρίδων απο την Olympic Air


Τέσσερις χρονοθυρίδες (slots) στα αεροδρόμια Heathrow του Λονδίνου (LHR) και Charles de Gaulle του Παρισιού (CDG) απέκτησε η Αεροπορία Αιγαίου (Aegean Airlines) από την εταιρεία Olympic Air, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος.

Η συναλλαγή έγινε με βάση τις διατάξεις του ΕΚ 95/93, ως ισχύει. Οι χρονοθυρίδες αποτελούν άυλα πάγια στοιχεία του ενεργητικού που μπορούν να: (α) χρησιμοποιηθούν από την ίδια την εταιρεία, (β) εκμισθωθούν σε τρίτη εταιρεία, και (γ) να ανταλλαγούν έναντι οικονομικού αντιτίμου. Οι χρονοθυρίδες στα μεγάλα κορεσμένα αεροδρόμια της Ευρώπης έχουν σημαντική οικονομική αξία, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δρομολόγια από οποιονδήποτε προορισμό προς τα αεροδρόμια αυτά.

Produced by