09
ΜΑΡ

ΑΜΚ και έκδοση ομολογιακών, ύψους €400 εκατ. για την Alapis


Σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 98 εκατ. ευρώ και την έκδοση δύο μετατρέψιμων σε μετοχές ομολογιακών δανείων μέχρι το ποσό των 300 εκατ. ευρώ θα προχωρήσει η Alapis. Πριν την αύξηση κεφαλαίου η εταιρία θα προχωρήσει σε reverse split με αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 5 παλιές.

Η εταιρία έχει συγκαλέσει γενική συνέλευση για τις 4 Απριλίου, την οποία θα απασχολήσει η μείωση του αριθμού των μετοχών της με παράλληλη αύξηση της τιμής (reverse split), σε αναλογία 1 νέα για κάθε 5 παλαιές μετοχές και εν συνεχεία την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 98,06 εκατ. ευρώ. και η αύξηση των 98 εκατ.ευρώ αλλά και να εξουσιοδοτηθεί το ΔΣ να προχωρήσει στην έκδοση των ομολογιακών δανείων.

Μετά το reverse split η Alapis θα διαθέτει 49.030.011 μετοχές και η αύξηση των 98 εκ Ευρώ θα γίνει υπέρ των παλιών μετόχων με αναλογία 2 νέες μετοχές προς 1 παλαιά με τιμή διάθεσης το 1 Ευρώ ανά μετοχή.

Τα κεφάλαια, που θα αντληθούν από την αύξηση κεφαλαίου, θα κατευθυνθούν, σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας, για κεφάλαιο κίνησης και την χρηματοδότηση νέων επενδύσεων στον αναπτυσσόμενο κλάδο των γενόσημων φαρμάκων.

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση για τη γενική συνέλευση
Produced by