16
ΦΕΒ

Αμετάβλητο το ELA στα 46.3 δισ. ευρώ


Η έκτακτη βοήθεια ρευστότητας (ELA) της ΕΚΤ προς τις ελληνικές τράπεζες περέμεινε αμετάβλητη στα 46,3 δισ. ευρώ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΤτΕ την Πέμπτη.

Όπως σημειώνεται, το αμετάβλητο ανώτατο όριο αντανακλά τη σταθεροποίηση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα.

Το συγκεκριμένο όριο έχει ισχύ έως και τις 9 Μαρτίου.

Σημειώνεται ότι τον Ιούνιο του 2016, η ΕΚΤ αποκατέστησε την πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών στη «φθηνή» απευθείας χρηματοδότηση, με αποτέλεσμα τη σημαντική συρρίκνωση του κόστους δανεισμού των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Produced by