09
ΜΑΡ

Νεώριον: "Άκυρη και καταχρηστική η καταγγελία από ΒΑΕ"


Ως άκυρη και καταχρηστική έχει αποκρούσει τους ισχυρισμούς της ΒΑΕ, η θυγατρική εταιρεία της Νεώριον "Ναυπηγικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις Ελευσίνας".

Ειδικότερα, σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Διοίκηση της εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού ανακοινώνει ότι,

"όπως μας ενημέρωσε η θυγατρική μας ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. ("ΝΒΕΕ"), οι εταιρείες BAE SYSTEMS SURFACE SHIPS INTERNATIONAL LIMITED και ΒΑΕ SYSTEMS SURFACE SHIPS ΗELLAS S.A., με τις οποίες έχει συμβληθεί για την παροχή σχεδιασμού, τεχνολογίας, υλικών και υπηρεσιών ναυπήγησης για τα ΤΠΚ τύπου SUPER VITA Νο. 4&5 καθώς και 6&7, τα οποία η ΝΒΕΕ ναυπηγεί για το Πολεμικό Ναυτικό, επιχείρησαν την καταγγελία συμβάσεών τους με την θυγατρική μας που αφορούν την ναυπήγηση 4 πυραυλακάτων, επικαλούμενες, μεταξύ άλλων, καθυστέρηση καταβολής περίπου 11,4 εκατομμυρίων Ευρώ.

Η θυγατρική μας εταιρία έχει ήδη εξωδίκως αποκρούσει τους ισχυρισμούς και την επιχειρηθείσα καταγγελία ως άκυρη και καταχρηστική και επιφυλάχθηκε των λοιπών δικαιωμάτων της. Σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις των ανωτέρω συμβάσεων, τα μέρη συζητούν για την εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτής λύσης.

Σε αντίθετη περίπτωση, η ολοκλήρωση της ναυπήγησης των ΤΠΚ 6 και 7 καθίσταται αμφίβολη.

Επισημαίνεται ότι στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων που έλαβαν χώρα το τελευταίο διάστημα για τη διευθέτηση διαφορών που έχουν ανακύψει ως προς την εκτέλεση των ανωτέρω συμβάσεων, ενδεικτικά ως προς την τήρηση του χρονοδιαγράμματος πληρωμών, το Υπουργείο 'Αμυνας κατ' επανάληψη έχει διαβεβαιώσει εγγράφως τις ανωτέρω εταιρείες ότι θα συμβάλλει εμπράκτως στην κατεύθυνση επίλυσης των διαφορών αυτών. "

Produced by