09
ΜΑΡ

Τιτάν: Στις 17 Μαρτίου η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων


Την Πέμπτη 17 Μαρτίου θα ανακοινώσει η  Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ τα ετήσια αποτελέσματα για το 2010 και θα παρουσιάσει την ετήσια ενημέρωση αναλυτών μέσω τηλεδιάσκεψης.

Πέμπτη 17 Μαρτίου 2011

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Α' τριμήνου 2011 και τηλεδιάσκεψη

Πέμπτη 5 Μαίου 2011

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Τετάρτη 15 Ιουνίου 2011

Αποκοπή μερίσματος

Παρασκευή 24 Ιουνίου 2011

Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί πριν τη 15η Ιουλίου 2011 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί του Δείκτη FTSE/ATHEX 20.

Δικαιούχοι μερίσματος - Record date - Τρίτη 28 Ιουνίου 2011

(Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις από 1.1.2009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα "record date" που αντικαθιστά τον κανόνα "trade date". Με το νέο κανόνα, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως δικαιούχοι κατά την ως άνω ημέρα προσδιορισμού "Record date")

Πληρωμή μερίσματος

Η πληρωμή μερίσματος θα αρχίσει τη Δευτέρα 4η Ιουλίου 2011

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Εξαμήνου 2011 και τηλεδιάσκεψη

Τρίτη 2 Αυγούστου 2011

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2011 και τηλεδιάσκεψη

Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2011

Οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων θα γίνονται μετά το πέρας των συνεδριάσεων του Χ.Α. κατά τις αντίστοιχες ημέρες και θα δημοσιεύονται στον Τύπο την επόμενη μετά από την ανακοίνωσή τους.
Produced by