09
ΜΑΡ

Ατλάντικ: Πώληση παγίου εξοπλισμού καταστημάτων


Η Εταιρεία ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.Ε., στο πλαίσιο του εν εξελίξει προγράμματος αναδιάρθρωσης του δικτύου της και με γνώμονα τη μείωση των υποχρεώσεών της και την ενίσχυση της ρευστότητάς της, προχώρησε στην πώληση του παγίου εξοπλισμού δύο καταστημάτων , ενός στην Αθήνα στην περιοχή του Καρέα στην επιχείρηση ''ΒΕΛΠΑΖ Α.Ε.'' και αποπλήρωσε μέρος του υπολοίπου οφειλής προς την εν λόγω εταιρεία και ενός στην πλατεία Δεξαμενής του Αιγίου στην επιχείρηση Σούπερ Μάρκετ ''ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ΑΕΒΕ'' με τα έσοδα από την πώληση του οποίου αποπλήρωσε μέρος του υπολοίπου οφειλής του προμηθευτή ''ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΑΠΟΣ ΑΕ'' και εξ ολοκλήρου το υπόλοιπο οφειλής του προμηθευτή ''VELIA Ε.Π.Ε.'' .

Η αναδιάρθρωση του δικτύου θα συνεχιστεί ως έχει αναγγελθεί.
Produced by