09
ΜΑΡ

Πλαίσιο: Παρουσίαση στους θεσμικούς


Με θέμα το "2010 - 'Αλλο ένα crash test", ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS, κος Γιώργος Γεράρδος, ιεράρχησε τις προτεραιότητες του Ομίλου υπό συνθήκες κρίσης, στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εταιρίας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο κος Γ. Γεράρδος έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα το cash-flow που η έλλειψη του αποτελεί άμεσο κίνδυνο για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, ως δεύτερη την ύπαρξη κερδοφορίας που η έλλειψη της αποτελεί μακροπρόθεσμο κίνδυνο για την επιχείρηση και ως τρίτη την αύξηση του μεριδίου αγοράς που όμως δεν αποτελεί ικανή συνθήκη για την επιτυχία της επιχείρησης.

Όσον αφορά το cash-flow, η μείωση των αποθεμάτων κατά 24,7 εκ., των υποχρεώσεων κατά 21,6 εκ. ευρώ και των απαιτήσεων κατά 11,1 εκ. € επέτρεψαν στον Όμιλο να κλείσει τη χρήση με ταμείο 24,8 εκ. €, ενώ ο ομολογιακός δανεισμός ήταν 23,1 εκ. € και ο δανεισμός για το κεφάλαιο κίνησης ήταν μηδενικός.

Στη συνέχεια, ο κος Γ. Γεράρδος αναφέρθηκε στη διατήρηση του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους, τον περιορισμό των εξόδων που επιτεύχθηκε το 2010 και στην κερδοφόρα πορεία του Ομίλου, τα Κέρδη Προ Φόρων διαμορφώθηκαν σε 5,1 εκ. € μειωμένα κατά 33,4%.

Σε σχέση με το μερίδιο αγοράς, ο Αντιπρόεδρος του Ομίλου κος Κώστας Γεράρδος, αναφέρθηκε στα εμπορικά στοιχεία αναλύοντας τις πωλήσεις του Ομίλου που ανήλθαν σε 358,2 εκ. €
παρουσιάζοντας μείωση 8,1%. Έμφαση δόθηκε στην επιτυχημένη πορεία του Turbo-X στην ελληνική αγορά, καθώς και στην αύξηση μεριδίου αγοράς που πέτυχε η ΠΛΑΙΣΙΟ στην αγορά λιανικής Ψηφιακών, Πληροφορικής και Τηλεφωνίας.

Τέλος, ο κος Κ. Γεράρδος παρουσίασε τις προοπτικές του Ομίλου όσον αφορά τις πωλήσεις σε επιχειρήσεις και την παραγωγικότητα της Μαγούλας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις νέες τεχνολογίες και τις συνέργειες που προκύπτουν στη νέα τεχνολογική εποχή. Η παρουσίαση έκλεισε με την ανακοίνωση της επαναλειτουργίας- αναγέννησης του καταστήματος της Στουρνάρη στο άμεσο μέλλον.
Η ηλεκτρονική μορφή της παρουσίασης είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.plaisio.gr).
Produced by