09
ΜΑΡ

ΜΡΒ: Ολοκλήρωση της πώλησης του 85% της Laiki Bank Australia


Ολοκληρώθηκε η πώληση του 85% της Laiki Bank Australia Ltd (LBA) στην Bank of Beirut s.a.l. (BOB), μετά από εξασφάλιση της απαραίτητης έγκρισης από την BOB της Κεντρικής Τράπεζας του Λιβάνου, η οποία εκκρεμούσε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Marfin Popular Bank Public Co Ltd, το συνολικό αντίτιμο της συναλλαγής ανήλθε σε AU$142,9 εκ. ενώ το κέρδος από την πώληση ανέρχεται σε περίπου €52,7 εκ. Το συνολικό αντίτιμο της συναλλαγής αντιπροσωπεύει πολλαπλάσιο 1,65 φορές περίπου της καθαρής λογιστικής αξίας της Laiki Bank Australia Ltd στις 31.12.2010.
Produced by