09
ΜΑΡ

ΕΧΑΕ: Στα 21,3 εκ. ευρώ τα κέρδη του 2010


Σε 21,3 εκ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη της ΕΧΑΕ για το 2010, συμπεριλαμβανομένης της έκτακτης εισφοράς ύψους 7,9 εκ. ευρώ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΧΑΕ, στη σημερινή του συνεδρίαση, ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης του 2010 (1/1/2010 έως 31/12/2010) και αποφάσισε να προτείνει στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Μαΐου 2011, τη διανομή μερίσματος 0,15 ευρώ ανά μετοχή. Επίσης, το ΔΣ της ΕΧΑΕ αποφάσισε να προτείνει την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,10 ευρώ ανά μετοχή. Οι ημερομηνίες αποκοπής και καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου θα αποφασιστούν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Η εταιρεία θα ενημερώσει για τις ακριβείς ημερομηνίες, μόλις αυτές αποφασιστούν.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη της ΕΧΑΕ μετά από φόρους και προ της έκτακτης εισφοράς (ν. 3845/2010) το 2010 ανήλθαν σε €29,2 εκ. έναντι 41,6 εκ. ευρώ το 2009, μειωμένα κατά 30%. Συμπεριλαμβανομένης της έκτακτης εισφοράς ύψους 7,9 εκ. ευρώ (12,1 εκ. ευρώ το 2009), τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 21,3 εκ. ευρώ.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου μειώθηκε κατά 21% και διαμορφώθηκε στα 61,7 εκ. ευρώ έναντι 78,3 εκ. ευρώ το 2009.
Η μείωση οφείλεται κυρίως στην πτώση των τιμών των εισηγμένων μετοχών.


Συγκεκριμένα, η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς παρουσίασε μείωση 20% το 2010 σε σχέση με το 2009 (65,4 δις έναντι 81,7 δις), ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε το 2010 στα 139 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 32% σε σχέση με το 2009 (205 εκ. ευρώ).

Τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου σημείωσαν μείωση για έκτο συνεχόμενο έτος.

Συγκεκριμένα οι λειτουργικές δαπάνες, ανήλθαν στα 22,2 εκ. ευρώ, έναντι 23,1 εκ. ευρώ το 2009, μειωμένες κατά 4%.

Το λειτουργικό αποτέλεσμα του Ομίλου (ΕΒΙΤ) για το 2010 διαμορφώθηκε στα 34,7 εκ. ευρώ έναντι 50,2 εκ. ευρώ το 2009, μειωμένο κατά 31%.
Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή το 2010, μετά από φόρους, ανήλθαν σε 0,32 ευρώ, έναντι 0,45 ευρώ το 2009.
Produced by