10
ΜΑΡ

Νεώριον Συμμετοχών: Αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99


Αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007, κατέθεσε η εταιρεία Ναυπηγικές & Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας ΑΕ (θυγατρική της Νεώριον ΑΕ Συμετοχών) λόγω του προβλήματος ρευστότητας που αντιμετωπίζει.

Παράλληλα εκδόθηκε προσωρινή διαταγή που μέχρι τη συζήτηση της αίτησης περί υπαγωγής στη διαδικασίας συνδιαλλαγής αναστέλλει τις ατομικές διώξεις των πιστωτών εις βάρος της θυγατρικής εταιρίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Ναυπηγικές & Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας έχει συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο και πρόταση αναδιάρθρωσης των δανειακών της υποχρεώσεων η πλήρης εφαρμογή των οποίων αντιμετωπίζει το πρόβλημα ρευστότητας και επιτρέπει την ομαλή λειτουργία της, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης των εν εξελίξει συμβάσεων με το Πολεμικό Ναυτικό αλλά και την κατάρτιση νέων. Άμεσα θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Ελληνικό Δημόσιο , τις πιστώτριες Τράπεζες και τους λοιπούς πιστωτές της με βάση το ως άνω σχέδιο, μέχρι τη συζήτηση της ανωτέρω αίτησης, προκειμένου να εξομαλυνθεί η λειτουργία της.

Produced by