10
ΜΑΡ

ΟΠΑΠ ΑΕ: Ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος για τo 2009


Ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της ΟΠΑΠ ΑΕ για τη χρήση του 2009. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, τα τηρηθέντα βιβλία κρίθηκαν επαρκή και ακριβή και δεν προέκυψαν παρατυπίες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν το κύρος τους.

Από τον παραπάνω έλεγχο προέκυψαν πρόσθετοι φόροι ύψους 20.760.445 ευρώ, οι οποίοι καταβλήθηκαν εφάπαξ στο Ελληνικό Δημόσιο . Από το προαναφερθέν ποσό:

α) το ποσό των 14 εκατ. ευρώ έχει ήδη επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης 2009,

β) το ποσό των 4.679.671 ευρώ αφορά φορολογική διαφορά, η οποία θα τακτοποιηθεί στην επόμενη χρήση και

γ) το υπόλοιπο ποσό των 2.080.774 ευρώ, θα βαρύνει τα αποτελέσματα του 4ου τριμήνου της χρήσης 2010.

Produced by