10
ΜΑΡ

Altec: Μεταβίβαση ποσοστού της Ορόσημο Πληροφορική


Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την μεταβίβαση του 51% των μετοχών, που κατείχε η Altec στην εταιρεία "ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.".

Το ποσοστό μεταβιβάσθηκε ισόποσα στους έτερους μετόχους της εταιρείας και συγκεκριμένα στους, Αργυριάδη Θεόδωρο και Αργυριάδη Δημήτριο, έναντι συνολικού τιμήματος 115.000,00 Ευρώ.

Η εν λόγω μεταβίβαση εντάσσεται στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του Ομίλου Altec και δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στα αποτελέσματα τόσο σε ενοποιημένο όσο και σε εταιρικό επίπεδο.
Produced by