14
ΜΑΡ

Sprider: Στις 17/3 τα οικονομικά αποτελέσματα 2010


Η SPRIDER STORES Α.Ε. θα ανακοινώσει την  Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 01/01/2010 έως 31/12/2010,την Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011 και θα αναρτηθούν στην εταιρική ιστοσελίδα www.spriderstores.com καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.athex.gr.
Produced by