15
ΜΑΡ

Εθνική: Στις 23 Μαρτίου τα αποτελέσματα 2010


Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος θα ανακοινώσει τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα 2010 για την Τράπεζα και το Όμιλο, την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2011 στις 17:30 μ.μ., ώρα Ελλάδος.

Θα ακολουθήσει κλήση τηλεδιάσκεψης στις 18:00 μ.μ., ώρα Ελλάδος, της ίδιας ημέρας για την παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων.
Produced by