16
ΜΑΡ

ΟΠΑΠ: Πτώση 3% στα καθαρά κέρδη του 2010


Στα 578,8 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της ΟΠΑΠ ΑΕ για το 2010 από τα 593,8 εκατ. ευρώ το 2009, σημειώνοντας πτώση κατά 3%.


Οι συνολικές πωλήσεις το 2010 μειώθηκαν κατά 5,5% στα 5.140,0 εκ. ευρώ, έναντι 5.440,9 εκ. ευρώ το 2009, επηρεαζόμενες κυρίως από τη πτωτική πορεία των πωλήσεων του ΚΙΝΟ και του ΤΖΟΚΕΡ, λόγω της επιδεινούμενης οικονομικής κατάστασης, αντισταθμιζόμενη από την οριακή αύξηση του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ λόγω του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου τον Ιούνιο του 2010.

Κατά το διάστημα του δ’ τριμήνου 2010, οι συνολικές πωλήσεις σημείωσαν μείωση κατά 14,0% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οφειλόμενη στη οικονομική συγκυρία και στις λιγότερες ημέρες λειτουργίας των πρακτορείων.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2010 μειώθηκαν κατά 5,8%, στα 911,3 εκ. ευρώ, από 966,8 εκ. ευρώ το 2009, κυρίως λόγω της συνολικής μείωσης των πωλήσεων και του αυξημένου ποσοστού κερδών των νικητών του παιχνιδιού ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, αντισταθμιζόμενα από τη μείωση των λειτουργικών εξόδων. Κατά τη περίοδο του δ’ τριμήνου 2010, τα κέρδη EBITDA μειώθηκαν κατά 21,3%, στα 215,3 εκ. ευρώ, από 273,6 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2009, λόγω επίσης του αυξημένου ποσοστού κερδών των νικητών του παιχνιδιού ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, καθώς και των αυξημένων κονδυλίων διάθεσης.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του 2010, μειώθηκαν κατά 3,5% στα 667,7 εκ. ευρώ, από 691,9 εκ. ευρώ το 2009. Στο δ’ τρίμηνο 2010 τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη, μειώθηκαν κατά 15,5% στα 160,8 εκ. ευρώ, από 190,2 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2009.

Τα καθαρά κέρδη του 2010 μειώθηκαν κατά 3,0% στα 575,8 εκ. ευρώ από 593,8 εκ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2009, ενώ στο δ’ τρίμηνο 2010 η αύξηση των καθαρών κερδών ανήλθε στα 162,7 εκ. ευρώ από 92,1 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2009, λόγω επιβάρυνσης του δ’ τριμήνου 2009 με την έκτακτη εισφορά ποσού 98,1 εκ. ευρώ.


Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ ΑΕ κ. Ιωάννης Σπανουδάκης, αναφέρει:

"Είμαστε ικανοποιημένοι από τις επιδόσεις της εταιρείας μας το 2010. Διατηρήσαμε υψηλά επίπεδα κερδοφορίας, παρά την εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία και τον αυξημένο ανταγωνισμό.

Στοχεύσαμε σε σημαντικές μειώσεις του λειτουργικού μας κόστους και σε αύξηση της παραγωγικότητας και ξεπεράσαμε τους στόχους μας.

Για το 2011 λόγω της ηγετικής θέσης της εταιρείας παραμένουμε αισιόδοξοι εν όψει της:

1) Επικείμενης ρύθμισης της αγοράς τυχερών παιγνιδιών

2) Επέκτασης των δραστηριοτήτων μας σε νέες μορφές στοιχηματισμού (monitor games, live betting)
 
3) Ενίσχυσης του δικτύου διανομής μας, αξιοποιώντας νέα τεχνολογικά μέσα"Οι πωλήσεις των παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού το 2010, χρονιά κατά την οποία υπήρξαν αυξημένες πωλήσεις λόγω του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου για το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, ήταν αυξημένες κατά 0,5% και ανήλθαν στα 2.083,1 εκ. ευρώ, έναντι 2.073,1 εκ. ευρώ το 2009. Κατά την διάρκεια του δ τριμήνου 2010 οι πωλήσεις των παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού σημείωσαν πτώση κατά 13,0% στα 503,0 εκ. ευρώ, από 578,4 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2009, κυρίως λόγω των μειωμένων πωλήσεων του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ κατά 12,8%.


Οι πωλήσεις των αριθμολαχείων το 2010, μειώθηκαν κατά 9,2% σε 3.056,9 εκ. ευρώ, από 3.367,8 εκ. ευρώ το 2009, ενώ κατά την περίοδο του δ’ τριμήνου 2010 μειώθηκαν κατά 14,7% σε 758,3 εκ. ευρώ από 888,7 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2009. Τα έσοδα του ΚΙΝΟ κατά το 2010 παρουσίασαν μείωση της τάξης του 9,7% στα 2.583,0 εκ. ευρώ από 2.861,7 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2009. Κατά το διάστημα του δ’
τριμήνου του 2010 τα έσοδα του ΚΙΝΟ μειώθηκαν κατά 12,9% από την αντίστοιχη περσινή περίοδο, λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής ύφεσης, καθώς και των απεργιακών κινητοποιήσεων πέντε ημερών των πρακτόρων.


Οι αποδόσεις στους νικητές των παιχνιδιών, μειώθηκαν στο 2010 κατά 4,8% στα 3.486,1 εκ. ευρώ, από 3.660,0 εκ. ευρώ το 2009. Ειδικότερα, για το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ στο 2010, τα ποσά που αποδόθηκαν στους νικητές ως ποσοστό επί των πωλήσεων του παιχνιδιού, ανήλθαν στο 71,3% έναντι 70,0% την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το αντίστοιχο ποσοστό στο δ’ τρίμηνο του 2010 για το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ανήλθε στο 71,8% από 68,7%, την περίοδο του 2009. Οι προμήθειες των πρακτόρων κατά το 2010 μειώθηκαν σε 432,6 εκ. ευρώ από 458,3 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2009.

Τα συνολικά έξοδα διάθεσης ανήλθαν το 2010 σε 127,4 εκ. ευρώ, από 154,6 εκ. ευρώ το προηγούμενο έτος, αντικατοπτρίζοντας την αποτελεσματική προσπάθεια της διοίκησης για τον εξορθολογισμό τους. Από τα συνολικά έξοδα διάθεσης, το 2010, τα 120,2 εκ. ευρώ αφορούν σε χορηγίες, δωρεές και έξοδα διαφήμισης, μειωμένα κατά 18,0%, σε σύγκριση με το 2009. Στο δ’ τρίμηνο 2010 οι χορηγίες, δωρεές και τα έξοδα διαφήμισης αυξήθηκαν κατά 5,2% από την αντίστοιχη περίοδο το 2009.

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας το 2010 μειώθηκαν κατά 13,8 εκ. ευρώ, στα 29,7 εκ. ευρώ, σε σχέση με το 2009, επιτυγχάνοντας το στόχο της διοίκησης για περιορισμό των λειτουργικών εξόδων.


Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες το 2010 μειώθηκαν κατά 34% στα 454,8 εκ. ευρώ, από 688,7 εκ. ευρώ το 2009, κυρίως λόγω (i) μειωμένου λειτουργικού κέρδους (ΕΒΙTDA), (ii) καταβολής έκτακτης εισφοράς 98,1 εκ. ευρώ το 2009, (iii) αύξησης απαιτήσεων από πράκτορες κατά 35 εκ. ευρώ λόγω καταβολής αυτών στις αρχές του 2011, καθώς και (iv) της πληρωμής των φορολογικών διαφορών 24,5 εκ. ευρώ από τον
έλεγχο της χρήσης 2008.

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Οι ταμειακές εισροές από επενδυτικές δραστηριότητες το 2010, μειώθηκαν κατά 14,7 εκ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο του 2009. Η μείωση οφείλεται κυρίως στην καταβολή 15,2 εκ. ευρώ για την αγορά παγίων σχετικά με την εισαγωγή νέων μορφών στοιχηματισμού (monitor games) καθώς και στη μείωση πιστωτικών τόκων συγκριτικά με το 2009.

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Οι ταμειακές εκροές για χρηματοδοτικές δραστηριότητες μειώθηκαν το 2010 σε 495,3 εκ. ευρώ από 708,6 εκ. ευρώ το 2009, κυρίως λόγω της καταβολής μειωμένου ποσού μερίσματος χρήσης 2009 και προμερίσματος 2010, σε σχέση με το έτος 2009.

Το ΔΣ της ΟΠΑΠ Α.Ε. αποφάσισε να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή, για τη χρήση 2010 συνολικού μερίσματος 1,54 ευρώ ανά μετοχή, προ παρακράτησης φόρου 21%, έναντι 1,75 ευρώ ανά μετοχή, που διανεμήθηκε το 2009. Αναλυτικά:


Υπό την αίρεση της έγκρισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 11.5.2011, η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος χρήσης 2010 θα πραγματοποιηθεί την _ευτέρα 16.5.2011, και η πληρωμή του θα ξεκινήσει την _ευτέρα 23.5.2011.


Νομοθετικές εξελίξεις


Στις 9 Μαρτίου 2011, ενόψει έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε σειρά αλλαγών στο σχέδιο νόμου για τη ρύθμιση της αγοράς παιγνίων, που μεταξύ άλλων αφορούν:

α) τη δημιουργία κατάλληλων ρυθμιστικών, εποπτικών και ελεγκτικών μηχανισμών για την καταπολέμηση της
παράνομης δραστηριότητας

β) στο δικαίωμα προαίρεσης της ΟΠΑΠ για τα (VLTs),

γ) στη φορολογία 30% επί των μεικτών κερδών των εταιρειών έναντι του αρχικού σχεδίου φορολόγησης 6%
επί των πωλήσεωνProduced by