18
ΜΑΡ

Αυξάνει τα επιτόκια χορηγήσεων η Marfin Popular


Την αύξηση του βασικού της επιτοκίου κατά 50 μονάδες βάσης -- από 5% σε 5,5% -- ανακοίνωσε η Marfin Popular με ισχύ από τις 17 Μαΐου 2011.

Όπως αναφέρει σε καταχώρηση στον Τύπο, η απόφαση λήφθηκε ύστερα από αξιολόγηση των οικονομικών συνθηκών και ειδικότερα της χρηματοπιστωτικής αγοράς και των διατραπεζικών επιτοκίων (euribor).

Η μεταβολή αυτή επηρεάζει τα χρεωστικά επιτόκια των τρεχούμενων λογαριασμών που είναι συνδεδεμένα με το βασικό επιτόκιο της τράπεζας και τα χρεωστικά επιτόκια των δανείων, εξαιρουμένων των στεγαστικών δανείων που έχουν χορηγηθεί κατά ή μετά την 1/1/08 και είναι συνδεδεμένα με το βασικό επιτόκιο της MPB.

Η μεταβολή δεν επηρεάζει τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί πριν την 1/1/2008. Το επιτόκιο των δανείων αυτών θα παραμείνει συνδεδεμένο με το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ (repo rate) το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 1%.

Επίσης, η μεταβολή δεν επηρεάζει τις χορηγήσεις οι οποίες δεν είναι συνδεδεμένες με το βασικό επιτόκιο της τράπεζας όπως χορηγήσεις που φέρουν κυμαινόμενο επιτόκιο και χορηγήσεις που φέρουν κυμαινόμενο επιτόκιο με επιτόκιο αναφοράς euribor, libor ή άλλο.

Η μεταβολή επηρεάζει επίσης τις διευκολύνσεις που είναι συνδεδεμένες με το βασικό επιτόκιο της MPB και προσφέρονται μέσω της θυγατρικής εταιρείας του ομίλου, Laiki Factors.

Τα επιτόκια των υφιστάμενων καταθετικών προϊόντων παραμένουν ως έχουν.

Produced by