21
ΜΑΡ

Αλλαγές στη διοίκηση της Inform Λύκος


Ο κ. Κωνσταντίνος Λάγιος αναλαμβάνει τη Γενική Διεύθυνση της Inform Π. Λύκος Α.Ε. στην Ελλάδα, ενώ ο κ. Γ. Τριανταφυλλίδης αναλαμβάνει τη διοίκηση της Inform Lykos S.A. στη Ρουμανία.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η Inform Π. Λύκος Α.Ε., με ιστορική παρουσία και ηγετική θέση στον κλάδο της διαχείρισης πληροφοριών, σηματοδοτεί ένα νέο κύκλο ανάπτυξης με στόχο την προσφορά ακόμη μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας προς τους πελάτες της, ενσωματώνοντας όλες τις δεξιότητες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των Εταιρειών του Ομίλου σε μια συνολική πρόταση συνεργασίας (end-to-end services).


Προς την κατεύθυνση αυτή, αναθέτει στο Γεώργιο Τριανταφυλλίδη, από τα εμπειρότερα στελέχη της Εταιρείας, τη διοίκηση της Inform Lykos S.A. στη Ρουμανία και στον Κωνσταντίνο Λάγιο, με πολυετή εμπειρία στο marketing και τις πωλήσεις της Εταιρείας, τη Γενική Διεύθυνση της Inform Π. Λύκος Α.Ε. στην Ελλάδα.
Produced by