22
ΜΑΡ

Μοχλός: Απορρόφηση της "Στροφύλι ΑΕ" από την εταιρεία "Τοξότης ΑΤΕ"


 Τη συγχώνευση με απορρόφηση της "Στροφύλι ΑΕ" από την εταιρεία "Τοξότης ΑΤΕ" αποφάσισε η Α΄ επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση της Μοχλός ΑΕ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΓΣ ενέκρινε τα ακόλουθα:

- τη συγχώνευση με απορρόφηση από την εταιρεία "Τοξότης ΑΤΕ" της "Στροφύλι ΑΕ", ως και του προς απόσχιση τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου της εταιρείας.

- τις έως σήμερα διενεργηθείσες πράξεις ή δηλώσεις και ανακοινώσεις του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων της, για τους σκοπούς του προαναφερόμενου μετασχηματισμού.

Produced by