23
ΜΑΡ

S&B: Στα 13,1 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη 2010


Αύξηση σημείωσαν τα καθαρά κέρδη της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά το 2010, ενώ και οι πωλήσεις κινήθηκαν ανοδικά.

Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 13,1 εκατ. ευρώ από τα 2,08 εκατ. ευρώ το 2009, με τις πωλήσεις να ενισχύονται κατά 25,1% στα 420,1 εκατ. ευρώ από τα 335,8 εκατ. ευρώ.

Ο κος Ευθύμιος Βιδάλης, Διευθύνων Σύμβουλος της S&B, σχολίασε: «Κατά τη διάρκεια του 2010 η απόδοσή μας παρουσίασε εντυπωσιακή ανάκαμψη, έστω κι αν δεν έχουμε επιστρέψει στα προ κρίσης επίπεδα. Η επιχειρηματική δραστηριότητα παρέμεινε ισχυρή καθόλη τη χρονιά, καθώς η αρχική αναπλήρωση των αποθεμάτων μετατράπηκε σταδιακά σε σταθερή ζήτηση, ιδιαίτερα δε, στις αγορές της μεταλλουργίας. Παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε στην παραγωγική λειτουργία του Κλάδου Βωξίτη, επιτύχαμε συνολικά ισχυρή κερδοφορία στον Όμιλό μας. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την ανάκαμψη των περιθωρίων μας, που αντικατοπτρίζει την ισχυρή λειτουργική μόχλευση, ως αποτέλεσμα του πρόσθετου όγκου πωλήσεων από τις δραστηριότητές μας και των πρωτοβουλιών βελτίωσης της αποδοτικότητας που υλοποιήσαμε την προηγούμενη χρονιά. Οι οικονομικές εξελίξεις στις χώρες που δραστηριοποιούμαστε παραμένουν ευνοϊκές, η Γερμανία εξακολουθεί να ενισχύεται, ενώ παράλληλα η έκθεση των εσόδων μας από πωλήσεις στην εγχώρια αγορά είναι κάτω από το 8%. Παρακολουθούμε στενά την πρόσφατη μεταβλητότητα και τις αυξήσεις τιμών διαφόρων παραγόντων του κόστους μας αλλά παραμένουμε αισιόδοξοι για τις μελλοντικές προοπτικές μας, καθώς χάρη στην ισχυροποίηση της γεωγραφικής μας παρουσίας το 2010 και στην αυξημένη οικονομική μας ευελιξία, βρισκόμαστε σε ευνοϊκή θέση ώστε να διατηρήσουμε τη θετική μας δυναμική.»

Βασικά στοιχεία ανά Δραστηριότητα

Η ζήτηση υπήρξε ισχυρή κατά τη διάρκεια του έτους για όλες τις αγορές εκτός από τα έργα πολιτικού μηχανικού και την άμμο υγιεινής κατοικιδίων. Η αύξηση στην παγκόσμια παραγωγή χάλυβα οδήγησε σε ευνοϊκό προϊοντικό μείγμα και αυξημένο όγκο πωλήσεων στη σφαιροποίηση σιδήρου και τα χυτήρια, όπου τα έσοδα από πωλήσεις σημείωσαν ψηλό διψήφιο ποσοστό αύξησης και συνεισέφεραν σε ρεκόρ κερδοφορίας για τον κλάδο.

Η επίπτωση από την επιδείνωση στον κατασκευαστικό κλάδο της νότιας Ευρώπης συνέχισε και το 2010 και αντισταθμίστηκε μόνο μερικώς από την καλύτερη επίδοση του κατασκευαστικού κλάδου τη βορείου Αμερικής και της Κίνας. Η ισχυρή απόδοση στη Βόρεια Αμερική κατέστη δυνατή με τη συνεισφορά των μονάδων διόγκωσης που έχουμε αποκτήσει στη νοτιοανατολική ακτή. Η κερδοφορία βελτιώθηκε σταδιακά από τρίμηνο σε τρίμηνο παρά τους υψηλότερους κατά μέσο όρους θαλασσίους ναύλους σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Η ικανότητά μας να προσαρμόσουμε αποτελεσματικά την παραγωγική μας δυναμικότητα στις απαιτήσεις της αγοράς κατά το 2010 ήταν σημαντικά περιορισμένη. Ως αποτέλεσμα των συσσωρευμένων καθυστερήσεων στην αδειοδοτική διαδικασία και μίας προσωρινής αναστολής δραστηριοτήτων σε ορισμένα από τα κοιτάσματά μας, η εξορυκτική δραστηριότητα περιορίστηκε σε χαμηλά επίπεδα. Η σταδιακή επιστροφή σε φυσιολογικά επίπεδα λειτουργίας στο δεύτερο μέρος του 2010, σε συνέχεια της επίλυσης αυτών των επιχειρησιακών δυσκολιών μετά το καλοκαίρι, δεν κατέστη επαρκής για να αντισταθμίσει τη σημαντική επίπτωση στην κερδοφορία. Παρά ταύτα, οι βελτιώσεις στην απόδοση που παρατηρήθηκαν ήδη από το τέταρτο τρίμηνο αναμένεται να συνεχιστούν.

Ο Κλάδος των Συλλιπασμάτων Συνεχούς Χύτευσης ευνοήθηκε από την υψηλότερη ιστορικά παγκόσμια παραγωγή χάλυβα. Με το διεθνές δίκτυο παραγωγής του στρατηγικά τοποθετημένο κοντά στους πελάτες του, ο κλάδος κατόρθωσε να ξεπεράσει τη θετική τάση της παραγωγής χάλυβα σε ορισμένες περιοχές και να ενισχυθεί πέραν της αγοράς. Ως αποτέλεσμα, πέτυχε απόδοση ρεκόρ τόσο ως προς τα έσοδα από πωλήσεις όσο και ως προς την κερδοφορία.

Η ζήτηση παρουσίασε ισχυρή ανάκαμψη στις αγορές της υαλουργίας, των κεραμικών και των πυρίμαχων. Αξιοποιώντας τις βελτιώσεις αποδοτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας που επιτεύχθηκαν την περασμένη χρονιά και τις στιβαρές ικανότητες βιομηχανικού marketing των στελεχών του, ο κλάδος ανταποκρίθηκε επιτυχώς στην ανάκαμψη της ζήτησης σε όλες τις αγορές, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα σημαντική αύξηση στα έσοδα από πωλήσεις και ρεκόρ κερδοφορίας.

Προοπτικές

Αντλούμε αισιοδοξία από την ισχυρή επίδοσή μας το 2010 και την αξία που επανακτήσαμε στη δραστηριότητά μας. Η ανάκαμψή μας υποστηρίχθηκε από τις σημαντικά βελτιωμένες οικονομικές συνθήκες στις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε και στις αγορές που εξυπηρετούμε.

Αναμένουμε σταθερή και συνεχιζόμενη πρόοδο το 2011, υποστηριζόμενη από το γεγονός ότι βασικοί δείκτες για τη δραστηριότητά μας, όπως η παραγωγή χάλυβα και η οικοδομική δραστηριότητα, δεν έχουν ακόμη επιστρέψει στα προ κρίσης επίπεδα στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Ωστόσο, παράλληλα, παρακολουθούμε στενά εξωγενείς παράγοντες διαμόρφωσης του κόστους, όπως οι πρώτες ύλες από τρίτους και οι τιμές των καυσίμων, που παρουσιάζουν απότομη αύξηση κατά τους τελευταίους μήνες.

Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε τη δυναμική της δραστηριότητάς μας και το 2011 και την εστίασή μας στον έλεγχο του κόστους και την περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κερδοφορίας. Επιπλέον, αναμένουμε ότι η σταδιακή επιστροφή σε φυσιολογικά επίπεδα στην παραγωγική δραστηριότητα του βωξίτη θα συνεισφέρει θετικά στη γενική απόδοση του Ομίλου.
Όπως και το 2010, επιδιώκουμε ενεργά στοχευμένες επενδύσεις, μέσω των οποίων μπορούμε να αυξήσουμε την παραγωγική μας δυναμικότητα και την παρουσία μας σε περιοχές που παρουσιάζουν υψηλή ανάπτυξη. Επεξεργαζόμαστε, αρκετά, δυνητικά επενδυτικά εγχειρήματα, ενώ η οικονομική και ταμειακή μας θέση παραμένει ισχυρή, ικανή και έτοιμή να υποστηρίξει τα σχέδιά μας για περαιτέρω δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας.

Στη βάση της ισχυρής συνολικής μας απόδοσης κατά τη διάρκεια του 2010, της εμπιστοσύνης μας στις μελλοντικές προοπτικές των δραστηριοτήτων μας και με σκοπό την ανταμοιβή με αποδοτικό τρόπο των μετόχων μας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ποσού €0,25 ανά μετοχή. Περισσότερες λεπτομέρειες ως προς την προτεινόμενη αυτή συναλλαγή θα διατεθούν μεταγενέστερα και η πρόταση θα τεθεί προς έγκριση από τους μετόχους στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 1ης Ιουνίου 2011.

Διαδοχή Διευθύνοντος Συμβούλου

Στις 8 Νοεμβρίου 2010, το Διοικητικό Συμβούλιο της S&B επέλεξε τον κ. Κρίτωνα Αναβλαβή, επί του παρόντος Οικονομικό Διευθυντή του Ομίλου, για να διαδεχθεί τον κ. Ευθύμιο Βιδάλη μετά την προγραμματισμένη λήξη της θητείας του, στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Μετά την ολοκλήρωση όλων των νομικών και προβλεπομένων από το καταστατικό της Εταιρίας διαδικασιών, ο κ. Αναβλαβής θα αναλάβει τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου κατά αρχάς με ορίζοντα πέντε ετών.

Η απόφαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου αντανακλά τη δέσμευση του οργανισμού μας για την ανάπτυξη της ηγεσίας, δημιουργώντας εσωτερικά για το υποψήφιο στελεχιακό δυναμικό του τις κατάλληλες ευκαιρίες ανάπτυξης, εξέλιξης και συνεχούς εκπαίδευσης, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση και ο σωστός σχεδιασμός διαδοχής.. Η απόφαση αυτή, αντικατοπτρίζει επίσης την εμπιστοσύνη και το σεβασμό του Συμβουλίου απέναντι στην εις βάθος γνώση της δραστηριότητάς μας και την ασφάλεια που προσφέρει μία ομαλή και έγκαιρη αλλαγή ηγεσίας.

Σύσταση κοινής εταιρίας για περλίτη στην Τουρκία

Στις 6 Οκτωβρίου 2010, η S&B προχώρησε στην ίδρυση της Pergem Mineral Mining Industry and Trade S.A. μίας νέας από κοινού εταιρίας σε συνεργασία με τους κ.κ. Bulent Iper και Orca Kirker, οι οποίοι είναι σημαντικοί παραγωγοί περλίτη στην Τουρκία. Η συνολική επένδυση θα ανέλθει σε €2,7 εκατ. και η S&B θα συμμετάσχει στη νέα κοινή εταιρία με ποσό ύψους €1,35 εκατ. και ποσοστό 50%. Η Pergem Mineral Mining Industry and Trade S.A. θα εδρεύει στη Σμύρνη και θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση κοιτασμάτων περλίτη στην ευρύτερη περιοχή της Περγάμου. Η επένδυση περιλαμβάνει την κατασκευή νέας μονάδας επεξεργασίας διαβαθμισμένου περλίτη, προοριζόμενου κυρίως για χρήση στις κατασκευές και τα δομικά υλικά, ενώ θα στοχεύει στις αγορές της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών (CIS) και της Ασίας.

Adventus

Στις 24 Ιουνίου 2010, ο Όμιλος υπέγραψε συμφωνία για την ίδρυση της Adventus Europe GmbH, με την Adventus Intellectual Property Inc. (μητρική εταιρεία των Adventus Americas Inc. και EnviroMetal Technologies Inc. με έδρα τον Καναδά). Η συνολική επένδυση στην νέα εταιρία, που θα έχει έδρα την Γερμανία, ανέρχεται σε €0,3 εκατ. Η S&B Industrial Minerals GmbH (θυγατρική του Ομίλου S&B στη Γερμανία) θα συμμετέχει στην νέα συνδεμένη εταιρία με ποσοστό 42%.

Σκοπός της νέας εταιρίας είναι η εξυπηρέτηση περιβαλλοντικών έργων με προϊόντα βιοτεχνολογίας στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά απορρύπανσης εδαφών, υπόγειων υδάτων και ιζημάτων. Οι δοκιμασμένες και περιβαλλοντικά φιλικές τεχνολογίες της Adventus, παρέχουν σημαντικά πλεονεκτήματα ως προς την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα στην απομάκρυνση των ρυπαντών. Η Adventus Europe GmbH, θα εξυπηρετεί όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. καθώς και την Ελβετία , τη Νορβηγία, τη Ρωσία και άλλες χώρες της ανατολικής Ευρώπης.

Angang Steel

Στις 26 Ιανουαρίου 2010, ο Όμιλος υπέγραψε συμφωνία για τη σύσταση κοινής εταιρίας διάρκειας 30 ετών, με την Angang Industry Group Co. Ltd. στη βόρεια Κίνα (επαρχία Liaoning). Η εταιρία συστάθηκε μεταξύ των Stollberg & Samil Co. Ltd, ήδη υπάρχουσας και από κοινού ελεγχόμενης εταιρίας της S&B στην Κορέα, και της Angang Industry Group Co. Ltd., θυγατρικής της Angang Steel Co. Ltd. (Angang).

Η συνολική επένδυση στην κοινοπραξία ανέρχεται σε 6 εκατ. δολάρια ΗΠΑ. Η αναλογική συμμετοχή της S&B σε επίπεδο Ομίλου είναι 1,5 εκατ. δολάρια ΗΠΑ. Σκοπός της νέας εταιρίας είναι η «εκ των έσω» προμήθεια συλλιπασμάτων μεταλλουργίας για τον κλάδο παραγωγής χάλυβα της Angang, προσφέροντας ταυτόχρονα τα πλεονεκτήματα των διεθνούς κλάσεως παραγωγικών προτύπων της S&B, την εμπειρία της στον ποιοτικό έλεγχο και την τεχνογνωσία της στις εφαρμογές συλλιπασμάτων συνεχούς χύτευσης. Στο πλαίσιο αυτό, η κοινοπραξία δημιούργησε νέα μονάδα παραγωγής κοντά στο εργοστάσιο χάλυβα της Angang, η οποία λειτούργησε το Δεκέμβριο του 2010.

Διανομή δωρεάν μετοχών

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου 2010 ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό €10.356.440 με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών και την έκδοση και δωρεάν διανομή στους μετόχους μιας (1) νέας μετοχής για κάθε τέσσερις (4) παλαιές. Στις 9 Αυγούστου 2010 και έπειτα από τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων, η Εταιρία εξέδωσε 10.356.440 νέες, κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 έκαστη. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε €51.782.200 και προκύπτει από ισάριθμες κοινές, ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 έκαστη.
Produced by