24
ΜΑΡ

Μοτοδυναμική: Ζημίες 1,6 εκ. ευρώ το 2010


Σε ζημία ύψους 1.6 εκατ.ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά αποτελέσματα της Μοτοδυναμικής για το 2010. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ το 2010 ανήλθε σε 48 εκατ. ευρώ, ενώ ο αντίστοιχος του 2009 ήταν 62 εκατ.ευρώ, σημειώνοντας μείωση 22,7%. Οι πωλήσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε 46.2 εκατ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις στο εξωτερικό (Ρουμανία και Βουλγαρία) περιορίστηκαν περαιτέρω στα 1.8 εκατ. ευρώ.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου περιορίστηκαν σε 9.6 εκατ. ευρώ έναντι 13.2 εκατ.ευρώ ενώ σημειώθηκε λειτουργική ζημία ύψους 1.3 εκατ. ευρώ, έναντι λειτουργικών κερδών 138 χιλ.ευρώ το 2009. Η ζημία αυτή οφειλεται σε μια σειρά εκτάκτων προβλέψεων (αποζημίωσης προσωπικού, επισφαλών απαιτήσεων και απομείωσης αποθεμάτων) συνολικού ύψους 1.5 εκατ.ευρώ. Συνεπακόλουθα σε επίπεδο Ομίλου, τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημία ύψους 1.6 εκατ.ευρώ.

Αναλύοντας τη δραστηριότητα του Ομίλου, στον κλάδο δικύκλων οι πωλήσεις ανήλθαν σε 24.3 εκατ.ευρώ έναντι 34.4 εκατ.ευρώ πέρυσι, εκπροσωπώντας το 51% του συνολικού κύκλου εργασιών. Το μικτό περιθώριο κέρδους διατηρήθηκε, στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, σε 17,2%.

Στον κλάδο προϊόντων θάλασσας, οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 10.6 εκατ.ευρώ έναντι 13.8 εκατ.ευρώ πέρυσι, εκπροσωπώντας το 22% των συνολικών πωλήσεων. Το μικτό περιθώριο κέρδους μειώθηκε σε 19,4% έναντι του περυσινού 23,3%.

Στον κλάδο συμπληρωματικών προϊόντων (ελαστικά, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, λιπαντικά και υπηρεσίες) οι πωλήσεις του Ομίλου έμειναν περίπου σταθερές σε 13.1 εκατ.ευρώ έναντι 13.8 εκατ.ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, που αντιστοιχεί στο 27% του συνολικού κύκλου εργασιών, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους μειώθηκε σε 25,6% έναντι 29,3% πέρυσι.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κος. Σωτήρης Χατζίκος, δήλωσε :

Σε μια χρονιά όπως αυτή του 2010 όπου οι κύριες αγορές μας εμφάνισαν μια πρωτοφανή καθίζηση, ήταν βέβαιο ότι τα μεγέθη μας θα παρουσίαζαν μια βίαιη υποχώρηση. Η αντίδρασή μας ήταν άμεση. Υλοποιήσαμε μια δραστική αλλά απαραίτητη αναδιοργάνωση, θωρακίσαμε τον ισολογισμό μας με τις απαραίτητες προβλέψεις και ενισχύσαμε την κεφαλαιακή μας δομή με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Προσδοκούμε ότι τα αποτελέσματα αυτών των ενεργειών θα γίνουν ακόμη πιο σαφή το 2011. Παράλληλα όμως διατηρήσαμε τις απαραίτητες υποδομές, αλλά και την στρατηγική εστίαση σε νέες προοπτικές ανάπτυξης. Απόδειξη αυτού είναι η πρόσφατη υπογραφή δεσμευτικού μνημονίου συνεργασίας με την Porsche, για την αντιπροσώπευση και διανομή των αυτοκινήτων της καταξιωμένης αυτής μάρκας στην Ελλάδα.
Produced by