28
ΜΑΡ

ΣΩΛΚ: Στις 28/3 τα αποτελέσματα του 2010


Η Εταιρία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2011, το οποίο έχει ως εξής:

Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011 (μετά τη λήξη της συνεδρίασης) : Ανακοίνωση & Σχολιασμός των Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 1/1-31/12/2010.

Τρίτη 29 Μαρτίου 2011: Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) χρήσης 1/1-31/12/2010.

Τετάρτη 4 Μαΐου 2011: Ετήσια ενημέρωση Αναλυτών για τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Εταιρίας.

Τρίτη 14 Ιουνίου 2011: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Η εταιρία δε θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 2010.
Produced by