28
ΜΑΡ

Attica: Στα 49,3 εκατ. ευρώ οι ζημίες μετά φόρων


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Group ανακοινώνει τα αποτελέσματα 2010 τα οποία παρουσιάζουν ενοποιημένες Πωλήσεις 271,5 εκατ. ευρώ (2009: Ευρώ 302,5 εκατ.) και Ενοποιημένες Ζημίες προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) 2,5 εκατ.  ευρώ (κέρδη Ευρώ 29,1 εκατ.).

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της Attica Group, παρουσιάζουν Ζημίες μετά από Φόρους Ευρώ 49,3 εκατ. οι οποίες περιλαμβάνουν έκτακτη εισφορά φόρου Ευρώ 4,5 εκατ. (Ζημίες μετά από φόρους Ευρώ 27,5 εκατ.). Τα έσοδα του Ομίλου προήλθαν ατά 59% από τις γραμμές της Ακτοπλοΐας και κατά 41% από τις γραμμές Ελλάδος–Ιταλίας όπου ο στόλος των πλοίων μας εκτέλεσε 21% λιγότερα δρομολόγια λόγω της πώλησης του πλοίου Superfast V τον Φεβρουάριο 2010.

Σημαντικοί παράγοντες στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων είναι η διεθνής τιμή του πετρελαίου σε συνδυασμό με την ισοτιμία Δολ. ΗΠΑ/Ευρώ, από όπου ορίζεται η τιμή των ναυτιλιακών καυσίμων που καταναλώνουν τα πλοία του Ομίλου. Το έτος 2010, το κόστος καυσίμων εκπεφρασμένο σε Ευρώ ανά μετρικό τόνο αυξήθηκε κατά 32% σε σύγκριση με το 2009 επιβαρύνοντας σημαντικά τα έξοδα λειτουργίας του Ομίλου, παρά τη μείωση της συνολικής κατανάλωσης καυσίμων λόγω της πώλησης ενός πλοίου. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι τόσο η παγκόσμια όσο και η εγχώρια οικονομική κρίση συνέχισε να επηρεάζει αρνητικά την κίνηση φορτηγών οχημάτων στις γραμμές της Αδριατικής θάλασσας και τη διακίνηση επιβατών σε όλες τις γραμμές που εξυπηρετούν τα πλοία του Ομίλου.

Τα οικονομικά στοιχεία του 2010 ως και αυτά της αντίστοιχης περιόδου του 2009 απεικονίζονται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και παρουσιάζουν την 31η Δεκεμβρίου 2010, Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ευρώ 471,04 εκατ. (Ευρώ 471,05 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2009) και Πάγια Στοιχεία (πλοία) αξίας Ευρώ 738,24 εκατ. (Ευρώ 738,06 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2009). Στις 30 Δεκεμβρίου 2010, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονταν σε Ευρώ 26,49 εκατ. (Ευρώ 16,87 εκατ.). Στα αποτελέσματα του 2010 περιλαμβάνονται καταβληθέντες χρεωστικοί τόκοι δανείων Ευρώ 10,49 εκατ. έναντι Ευρώ 15,80 εκατ. το προηγούμενο έτος και αποσβέσεις Ευρώ 27,01 εκατ. έναντι Ευρώ 28,41 εκατ. το 2009.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ – ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2010 η Attica Group δραστηριοποιήθηκε στην Αδριατική θάλασσα και στην Ελληνική Ακτοπλοΐα με έξι πλοία Superfast μέχρι την πώληση του Superfast V τον Φεβρουάριο και έκτοτε με πέντε, και οκτώ πλοία Blue Star. Σύμφωνα με τα στοιχεία των Ελληνικών λιμεναρχείων, με συνολικά 14% λιγότερα δρομολόγια, η συνολική κίνηση στις γραμμές Ελλάδος-Ιταλίας σημείωσε μείωση κατά 6% στα φορτηγά οχήματα, κατά 1% σε επιβάτες ενώ η κίνηση Ι.Χ. οχημάτων παρουσίασε αύξηση 1%.

Στις γραμμές αυτές, τα πλοία της Attica Group,Superfast Ι, Superfast II, Superfast VI, Superfast XI, και μέχρι την πώλησή του τον Φεβρουάριο το Superfast V, μετέφεραν 593.994 επιβάτες (μείωση 16%), 116.932 φορτηγά οχήματα (μείωση 14%) και 135.019 Ι.Χ. οχήματα και μοτοσυκλέτες (μείωση 9%) και διατήρησαν σταθερά την πρώτη θέση με μερίδια αγοράς 29% στους επιβάτες και 30% στα φορτηγά οχήματα, επί του συνόλου της κίνησης με πλοία στις γραμμές Ελλάδος- Ιταλίας στην Αδριατική θάλασσα το 2010 παρά τη μείωση των εκτελεσθέντων δρομολογίων κατά 21%.


Τα μερίδια αγοράς προέρχονται από στοιχεία των Ελληνικών Λιμενικών Αρχών.

Στις γραμμές εσωτερικού ο Όμιλος δραστηριοποιήθηκε στις γραμμές Πειραιά-Κυκλάδες, Ραφήνα-Κυκλάδες με τέσσερα πλοία, Πειραιά-Δωδεκάνησα με τρία πλοία, Πειραιά-Ηράκλειο με ένα πλοίο και από τον Απρίλιο και στη γραμμή Πειραιά-Χανιά με ένα πλοίο. Τα πλοία του Ομίλου Attica, Blue Star 1, Blue Star 2, Blue Star Paros, Blue Star Naxos, Blue Star Ithaki, Superferry II, Διαγόρας, Blue Horizon και Superfast XII μετέφεραν 3.863.827 επιβάτες, (αύξηση 5,6%), 150.645 φορτηγά οχήματα (αύξηση 3,6%) και 533.096 Ι.Χ. οχήματα (αύξηση 11,7%) εκτελώντας συνολικά 9% περισσότερα δρομολόγια από το 2009 λόγω της μεταδρομολόγησης του Blue Horizon τον Απρίλιο από τις γραμμές της Αδριατικής στη σύνδεση Πειραιάς-Χανιά.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΝΕΑ ΠΛΟΙΑ
ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ DAEWOO

Στις 20 Νοεμβρίου 2010, καθελκύστηκε το πρώτο από τα δύο υπερσύγχρονα επιβατηγά-οχηματαγωγά σκάφη που η Attica Group έχει παραγγείλει στα ναυπηγεία DSME της Κορέας. Η παράδοσή του πλοίου αυτού, που θα ονομασθεί Blue Star Delos, αναμένεται σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα να γίνει τον Μάιο 2011 και η δρομολόγηση σε γραμμές της Ελληνικής Ακτοπλοΐας θα ξεκινήσει τον Ιούνιο 2011.


ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩ 24,3 ΕΚΑΤ. – ΚΑΛΥΨΗ 100%

Στις αρχές Ιανουαρίου 2011, ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της μητρικής εταιρίας του Ομίλου Attica Α.Ε. Συμμετοχών με τη συγκέντρωση Ευρώ 24,27 εκατ. και την έκδοση 29.236.320 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών. Η εν λόγω αύξηση κεφαλαίου καλύφθηκε σε ποσοστό 100%. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό Ευρώ 159.078.065,60, διαιρούμενο σε 191.660.320 άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,83 έκαστη. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, το ποσοστό συμμετοχής (άμεσο και έμμεσο) του κυρίου μετόχου της εταιρίας, Marfin Investment Group Α.Ε. Συμμετοχών, ανέρχεται σε 89,4%.


Τα κεφάλαια που αντλήθησαν από την αύξηση κεφαλαίου θα διατεθούν εντός του α’ εξαμήνου 2011 κατά το ήμισυ περίπου για την εξόφληση δανείων
πλοίων του Ομίλου και το υπόλοιπο ποσόν για την ενίσχυση των κεφαλαίων κινήσεως του Ομίλου.

ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ SUPERFERRY II


Την 1η Μαρτίου 2011 ολοκληρώθηκε η πώληση του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου Superferry II, ναυπήγησης 1974 στην εταιρία Golden Star Ferries Shipping έναντι συνολικού τιμήματος Ευρώ 4,65 εκατ. τοις μετρητοίς.

Από τη συναλλαγή αυτή, πραγματοποιήθηκε λογιστικό κέρδος για την Attica Group Ευρώ 3,9 εκατ. περίπου και θα περιληφθεί στα αποτελέσματα του α’ τριμήνου 2011, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ενισχύθησαν κατά Ευρώ 2,6 εκατ. περίπου.Η πώληση του Superferry II και η παραλαβή των δύο νεότευκτων επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων Blue Star Delos τον Μάιο 2011 και Blue Star Patmos τον Ιανουάριο 2012 αποτελούν μέρος της στρατηγικής της Attica για περαιτέρω εκσυγχρονισμό του στόλου της.

Η Attica είναι η μόνη εταιρία στην Ελλάδα που συνεχίζει να επενδύει σε νεότευκτα πλοία με στόχο να προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους πελάτες της και διατηρεί τον πλέον σύγχρονο στόλο επιβατηγών- οχηματαγωγών πλοίων στην Νοτιανατολική Ευρώπη.


Produced by