28
ΜΑΡ

Υγεία: Στα 77,6 εκατ. ευρώ οι ζημίες μετά φόρων το 2010


Ο Όμιλος « Υγεία» παρουσίασε ζημίες μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας στα 77,6 εκατ. Ευρώ συμπεριλαμβανομένης έκτακτης εισφοράς ύψους 3,9 εκατ. Ευρώ έναντι κερδών 10,7 εκατ. Ευρώ το 2009.

Δελτίο Τύπου για τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα 2010.
Produced by