29
ΜΑΡ

Mevaco: Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 20,49% στο 2010


Σε 21,02 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Mevaco Μεταλλουργική το 2010 έναντι 17,45 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση σημειώνοντας αύξηση κατά 20,49%.

Αύξηση σημείωσαν και τα αποτελέσματα με τα μικτά κέρδη του Ομίλου να διαμορφώνονται σε 2,40 εκατ. ευρώ έναντι 1,45 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, με το ποσοστό αύξησης να ανέρχεται σε 64,99%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 1,38 εκατ. ευρώ έναντι 703,75 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση σημειώνοντας αύξηση κατά 96,33%.

Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιωμάτων μειοψηφίας για τον όμιλο ανήλθαν σε κέρδη 118,08 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 790,62 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 14,37 εκατ. ευρώ έναντι 12,16 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση σημειώνοντας αύξηση 18,16%. Τα μικτά κέρδη της εταιρείας ανήλθαν σε 1,55 εκατ. ευρώ έναντι 668 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 131,38%. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 974,76 χιλ. ευρώ έναντι 188,11 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση σημειώνοντας σημαντική αύξηση κατά 418,18%. Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη 172,69 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 863 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η άνοδος του κύκλου εργασιών της εταιρείας οφείλεται, αφενός στην παρουσία της εταιρείας σε νέες αγορές και αφετέρου στην επιβεβαίωση και ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας σε αγορές όπου διατηρεί διαχρονικά δυναμική παρουσία.

Παράλλλα, συνεχίζεται το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας, με προτεραιότητες την ανέγερση δύο βιομηχανικών κτιρίων συνολικής επιφάνειας 9,4 χιλ. τ.μ., η κατασκευή των οποίων θα ολοκληρωθεί εντός του 2011 και παράλληλα την υλοποίηση επενδυτικού πρόγραμματος προμήθειας σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού ύψους 800 χιλ. ευρώ, υποβληθέντος στο Ε.Π Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα και συγκεκριμένα στο Πρόγραμμα μεταποίηση στις νέες συνθήκες.

Όσον αφορά την θυγατρική εταιρεία Mevaco Βορείου Ελλάδος ΑΕ, συνεχίζεται η προσπάθεια αναπλήρωσης των απωλειών στις πωλήσεις ηλιακών θερμοσιφώνων λόγω και της μεγάλης μείωσης της οικοδομικής δραστηριότητας, με νέα προϊόντα, όπως είναι τον βραστήρα λεβητοστασίου που σε συνδυασμό με το φυσικό αέριο, παρουσιάζει εντονότερο αγοραστικό ενδιαφέρον. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταση της συρρίκνωσης της καταναλωτικής ζήτησης επηρεάζει ιδιαίτερα τους τομείς δραστηριοποίησής της στη ελληνική αγορά, προβλέπεται να συνεχισθεί η προσπάθεια διείσδυσης της και σε νέες αγορές του εξωτερικού.

Produced by