29
ΜΑΡ

ΕΛΚΑ: Απορρόφηση της ΤΗΛΕΚΑΛΩΔΙΑ


Να κινήσουν την διαδικασία συγχώνευσης των δύο εταιριών με απορρόφηση της ΤΗΛΕΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε αποφάσισαν τα διοικητικά συμβούλια των δυο εταιριών. Ως ημερομηνία μετασχηματισμού ορίσθηκε η 31/3/2011. Η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1297/72 και του Ν. 2190/20.

Η ΤΗΛΕΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία τηλεπικοινωνιακών καλωδίων.

Η απορρόφησή της στοχεύει στην επίτευξη μικρότερου κόστους λειτουργίας μέσω οικονομιών κλίμακας.

Δεδομένου ότι η ΤΗΛΕΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. αποτελεί θυγατρική κατά 100%, τα ενοποιημένα μεγέθη του ομίλου Ελληνικά Καλώδια δεν θα επηρεαστούν.
Produced by