29
ΜΑΡ

ΜΡΒ: Στα 0,10 ευρώ ανα μετοχή το μέρισμα για το 2010


Ενέκρινε τις Τελικές Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Τράπεζας για το 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο και αποφάσισε να εισηγηθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων την διανομή μερίσματος ύψους 0,10 ευρώ ανά μετοχή με τη μορφή μετοχών έκδοσης της Τράπεζας με τιμή έκδοσης 1 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, με δεδομένη την αναμενόμενη ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση της "MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ" από τη "MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD" στις 31 Μαρτίου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε σε διοικητική αναδιοργάνωση. Στα πλαίσια αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε τον κ. Ηρακλή Κουνάδη, ως Country Manager των Ελληνικών Δραστηριοτήτων, ο οποίος θα ασκεί καθήκοντα Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου. Ο κ. Κουνάδης διατηρεί και την έως σήμερα ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου της Επενδυτικής Τράπεζας της Ελλάδας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαρίστησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της "MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ" κ. Κωνσταντίνο Βασιλακόπουλο, για την ουσιώδη και σημαντική συμβολή του στην ανάπτυξη και εδραίωση της Τράπεζας στην Ελλάδα καθώς και την επιτυχημένη υλοποίηση των διαδικασιών της διασυνοριακής συγχώνευσης των δύο τραπεζών. Ο κ. Κ. Βασιλακόπουλος αναλαμβάνει χρέη Συμβούλου Διοικήσεως για τις Ελληνικές Δραστηριότητες.

Produced by