30
ΜΑΡ

Yalco: Ζημίες και κάμψη πωλήσεων το 2010


Σε ζημίες ύψους 8,7 εκατ. ευρώ έναντι 2,0 το 2009 διαμορφώθηκαν τα προ φόρων αποτελέσματα του Ομίλου της Yalco, ενώ οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά 25,14%. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, οικονομική κρίση της Ελλάδας και τα μέτρα που ελήφθησαν στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επηρέασαν σημαντικά την κατανάλωση στις περισσότερες κατηγορίες ειδών, συμπεριλαμβανομένων και των ειδών οικιακής χρήσης που εμπορεύεται η εταιρεία. Επιπλέον προσχέδιο νόμου που προτάθηκε για την διαχείριση των προωθητικών ενεργειών επί των ειδών επηρέασε σημαντικά την B2B δραστηριότητα της εταιρείας.

Οι παραπάνω παράγοντες οδήγησαν σε σημαντικό περιορισμό των πωλήσεων του συνόλου των εταιρειών του Ομίλου (με εξαίρεση την θυγατρική της Ρουμανίας). Επιπλέον η θυγατρική της εταιρεία στην Ουγγαρία ενοποιήθηκε για μόλις τρεις μήνες αφού εν συνεχεία πωλήθηκε. Τέλος, μείωση στις πωλήσεις σημειώθηκε και από τον περιορισμό του δικτύου πωλήσεων λιανικής στο πλαίσιο εξυγίανσής του. Με βάση τα παραπάνω οι πωλήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν στο ύψος των 43,21 εκατ. ευρώ έναντι 57,72 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009, παρουσιάζοντας κάμψη κατά 25,14%, ενώ οι πωλήσεις της μητρικής παρουσίασαν μείωση κατά 27,10% διαμορφούμενες στα 37,6 εκατ. ευρώ.

Η Διοίκηση του Ομίλου κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια στη περικοπή των δαπανών προσαρμόζοντας τις λειτουργίες των εταιρειών στα νέα δεδομένα της αγοράς, περιορίζοντας ταυτόχρονα στο ελάχιστο δυνατό τις αρνητικές συνέπειες στην απασχόληση του Προσωπικού. Οι κυριότερες παρεμβάσεις που συνέβαλαν στη μείωση των συνολικών δαπανών αφορούν την επαναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων ενοικίων και λοιπών συμβάσεων με προμηθευτές για την επίτευξη καλύτερων όρων, τον εξορθολογισμό του δικτύου λιανικής, βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών και περιορισμό των αντίστοιχων δαπανών και τέλος την ενοποίηση και των αποθηκών Αθηνών και Θεσσαλονίκης στα Οινόφυτα. Πλέον το δίκτυο μας πανελλαδικά εξυπηρετείται αποκλειστικά από το κέντρο αποθήκευσης και διανομής μας στα Οινόφυτα επιτυγχάνοντας σημαντικές συνέργιες σε επίπεδο κόστους, αλλά και βελτίωση στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών μας.

Οι αρνητικές συνθήκες της αγοράς, τα κόστη αναδιοργάνωσης, οι σημαντικές προβλέψεις επισφαλειών, αλλά και η ζημία από την πώληση της συμμετοχής στην Ουγγαρία διαμόρφωσαν σημαντικές ζημίες αποτελεσμάτων τόσο σε επίπεδο μητρικής όσο και σε επίπεδο Ομίλου. Συγκεκριμένα, οι προ φόρων ζημίες της μητρικής ανήλθαν στο ύψος των 11,1 εκατ. ευρώ έναντι 1,1 εκατ. ευρώ του 2009. Σε επίπεδο Ομίλου οι αντίστοιχες ζημίες διαμορφώθηκαν σε 8,7 εκατ. ευρώ έναντι 2,0 το 2009. Το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών αυτών είναι μη επαναλαμβανόμενες και αφορούν δαπάνες αναδιοργάνωσης, διαγραφές ζημιών προηγούμενων ετών των Θυγατρικών, οι οποίες αποτυπώνονταν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των προηγούμενων ετών, και προβλέψεις επισφαλειών. Επίσης σημαντικό μέρος αυτών των δαπανών ήταν μη ταμειακές και αυτό αντικατοπτρίζεται και στο γεγονός ότι παρά το ύψος των ζημιών δεν υπήρξε ουσιαστική αύξηση των δανείων του Ομίλου.
Η Διοίκηση της Εταιρείας επικεντρώθηκε το 2010 στην αναδιοργάνωσή της, συγχωνεύοντας τις θυγατρικές της OMNISHOP και EXCEL, πουλώντας την θυγατρική της στην Ουγγαρία, επαναξιολογώντας το δίκτυο λιανικής της και ενοποιώντας τις αποθήκες της στις εγκαταστάσεις των Οινοφύτων. Το σύνολο σχεδόν του κόστους της αναδιοργάνωσης καταγράφηκε στο 2010. Στόχος της Διοίκησης είναι να μπορέσει η Εταιρεία σε καθαρή βάση, ξεκινώντας από το 2011 να διακόψει κάθε δραστηριότητα που δεν ήταν επαρκώς κερδοφόρα και να επικεντρωθεί σε τομείς υγιούς ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό προχώρησε στην απόκτηση του ονόματος Ιωνία, συνεχίζει να επενδύει στην θυγατρική της στη Ρουμανία, η οποία επανήλθε στην κερδοφορία καταγράφοντας αύξηση πωλήσεων 34%, επιδιώκει την ανάπτυξη του τομέα εξαγωγών της και επιδιώκει τον εμπλουτισμό της προϊοντικής της γκάμας με σημαντικές νέες αντιπροσωπείες.
Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση στην Ελλάδα, η Διοίκηση του Ομίλου με ιδιαίτερη προσοχή σχεδιάζει τα επόμενα βήματα που θα διασφαλίσουν την ανάκαμψη της εταιρείας και την διατήρηση της ηγετικής της θέσης και θα θέσουν τις ισχυρές βάσεις για την μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη των οικονομικών της μεγεθών.
Produced by