30
ΜΑΡ

ΑΝΕΚ: Διεύρυνση ζημιών το 2010


Σε ζημίες  89,7 εκατ ευρώ., έναντι ζημιών 5,8 εκατ. ευρώ το 2009 διαμορφώθηκαν τα καθαρά αποτελέσματα της ΑΝΕΚ για το έτος 2010.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στο αποτέλεσμα της χρήσης, πέρα των ανωτέρω, περιλαμβάνεται έκτακτη πρόβλεψη ύψους ευρώ 47,5 εκατ. η οποία αντιστοιχεί στο ποσό που είχε καταβληθεί από την Εταιρεία ως προκαταβολή - αρραβώνας στο πλαίσιο της συμφωνίας για την απόκτηση ποσοστού 33,35% της «HELLENIC SEAWAYS» μετά την υπαναχώρηση της πωλήτριας εταιρείας από το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό.

Αντίστοιχα, τα καθαρά αποτελέσματα της Εταιρείας ανήλθαν σε ζημίες ευρώ 90,9 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 3,8 εκατ. το 2009.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα
Produced by